Սկզբնաէջ      
 
Ալեքսանդր Արորդի Վարպետյան
ՀՈԳԵՏՈԻՆ
( աղբրակ, գաղտուն )
 
  Փաստաթղթեր, հոդվածներ, նամակներ, հղումներ և այլն
 
  
Մի քանի ձեռագրեր և փաստաթղթեր
  


  
  
Մի քանի հարցազրույցներ
  
 
Մի սցենարի պատմություն

 
Հարցազրույց
Ա.Վարպետյանի հետ

 
            
 

Ինքնաճանաչում և դարձյալ ինքնաճանաչում

  «ДИКТАТУРА»
МУДРОСТИ...

( «ԻՄԱՍՏՈՒԹՅԱՆ»
ԳԵՐԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)


 
             
  «НАЦИЯ БЕЗ ЦЕЛИ -  
ПУТЬ БЕЗ
НАПРАВЛЕНИЯ»

( «Ազգն առանց նպատակի-
ուղի առանց ուղղության» )


   
         
 

Сознание определяет бытие,
а сущность определяет сознание

 
  
  
Մի քանի նմուշային
հոդվածներ և գրախոսականներ
  
 
ԱՐՓԻԱԿԱՆ
Ռ.Տերմերգերյան

 


 
 
            
 
«
ԱՍՊԱՐԵԶ»

ՎԱՀԵ ՕՇԱԿԱՆ

Գրախոսական

«
Գիրքերու Եւ Մարդոց Մասին»

 
The Letter E name of AY -
  REVELATION
 
         
 


ԵՎ ՆՍՏԱՎ ՏԱՊԱՆՆ Ի ԼԵՐԻՆՍ ԱՐԱՐԱՏԱՅ...
ARMENIA N°99
   (ֆրանսերեն)
 
  
  
Տեսանյութեր
  

Տեսադարան  
 
YouTube Eutyun  


Է-ի
ԱՌԵՂԾՎԱԾԸ

Էություն
Ոգե-Գաղ. Համակ
.

Հատվածներ
միջոցառումներից
  
 
  
Պարգևներ և մրցանակներ
 
Հ. Ուզունյան 1985-86 թթ գրական Առաջին մրցանակ «ԱՐՓԻԱԿԱՆ»  քնարերգության համար:
Այն նախապես հղացված էր որպես կինոսցենար (տես «.
..փաստաթղթեր» և «Մի սցենարի...» հղումներով):
     
Դրամական մրցանակ Իստր նահանգի ( Ֆրանսիա)
 ենթապրեֆեկտուրայի նախագծային մրցույթում
 (1992 թ.: Տե'ս «
Ճարտարապետություն» բաժնում):
 
     
Փարիզում JAF -1980թ. մշակութային փառատոնում միակ մրցանակը թատերական ասպարեզում «Եվ այր մի` Սևակ անուն» բեմադրության համար: Հաջորդ`
8-րդ
JAF -1984թ. փառատոնում  Ա. Վարպետյանն արդեն նույն հանձնախմբի անդամ էր:
   
   
ABI  Հռչակագրերը և
         հիշատակումը Քեմբրիջի Blue Book հատորում
  
  
Հղումներ
  
http://www.persons.am/am/518.htm


Բացի Ա.Վարպետյանի կենսագրական տվյալներից,
այստեղ կարելի է տեսնել բազմաթիվ այցելուների գրություններ:


http://www.armenianhighland.com


Ա. Վարպետյանի մասին այստեղ կա գրեթե բոլոր բաժիններում,
հատկապես` ծագումնաբանության և էիզմի վերաբերյալ:


http://www.narek.com


Գրքերի բաժնում փնտրել Alexandre Varbedian անվան տակ:


Ա.Վարպետյանին նվիրված էջ`
WIKIPEDIA ինտերնետային հանրագիտարանում:


"АКАДЕМИК"
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/334318


Варпетян Александр — ru.Hayazg.info
http://maps.thefullwiki.org/Alexander_Varbedian

http://epo.wikitrans.net/Alexander_Varbedian?eng=Alexander+Varbedian

http://www.reference.com/browse/wiki/Alexander_Varbetian

http://epo.wikitrans.net/show.php?id=18386520&source=1

http://medlibrary.org/medwiki/Alexander_Varbetian

http://www.science24.org/show/Alexander_Varbetian

Blogian (www.blogian.net) » Armenia: Aryan Genealogist Blacklisted


eBay.com.sg: ARYAN ARMENIAN- Արիացիներ Varbedian ...http://www.armtown.com/news/am/a1p/20070912/52170/

www.iranahayer.com/index.php?news=380

http://hetq.am/am/society/varpetyan/


Վարպետյան Ալեքսանդր - Քաղհալածյալ Գ ...http://www.168.am/am/articles/10672-pr

http://www.facebook.com/pages/Alexandre-Varbedian-Aleksandr-
Varpetyan/65648670791

http://www.keghart.com/node/388

www.chi.am/news/071116/07111609.htm

http://www.payqar.net/?p=840

http://www.payqar.net/?author=5