ՃԱՆԱՉԵԼ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ
Սկզբնաէջ
 
«ASOAEHX»
Լոս Անջելես
13-20 մարտի 1999թ.
ՎԱՀԵ ՕՇԱԿԱՆ
(հեղինակի մասին տե'ս http://en.wikipedia.org/wiki/Vah%C3%A9_Oshagan)
Գրախոսական
«Գիրքերու Եւ Մարդոց Մասին
»
                                          

                                                                                                                                 
                       ¡ ¡ ¡