Սկզբնաէջ      
  
 
   
 
     
       
   
    Տեսանյութերի ցանկ 

Որևէ տեսանյութ դիտելու համար սեղմել համապատասխաննշանը,
 
                                           
                        «ԷՈՒԹՅՈՒՆ» ՈԳՀ   
«Էություն» ՈԳՀ -  հաղորդշար ութ մասից......................

                      
 Միջոցառումներ   
ԱՎԵՏ ՏԵՐՏԵՐՅԱՆԻՆ նվիրված հաղորդում.................. 
Երվանդ Մանարյանը ԾՆՆԴՈՑ-ԱՅԱ գրքի մասին ........
Գ.Էմինի հետ ....................................................................

«Ծննդոց ԱՅԱ» գրքի շնորհանդեսը .................................
Վարպետյանը` Վ.Իվանովի մասին.................................
Արիական առաջին համաժողով...................................... 
Տոնակատարություն Գառնու Տաճարում .......................
«Էություն» ամսագրի շնորհանդեսը................................

Ցուցահանդես` «Ո՞րն է հայի էությունը»........................
Հեռուստահաղորդում` «Էության Էություն»................... 
ԷՈՒԹՅՈՒՆ ԱԻՏ-ի ստեղծումը 15.09.1990-ին...............
                         Բանախոսություններ,  
              Բանավեճեր, Հեռուստաելույթներ 

Լոս-Անջելեսյան հարցազրույցների շարք 
ԲԱՆԱՎԵՃ ԱՐԻԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐՈՎ   ( Ա1+ ) .........
«Բանավեճ Քրիստոսի Հոր շուրջ», Լոս Անջ., 2003 ...
Ս.Քիրիմիջյանի ինքնահերքումը, Լոս Անջ., 2005.....
Ազգ-ժողովուրդ-ամբոխ ( Մաս 1-ին ),Լոս Անջ.,1997..
 - : - : - :- : - : - :- : - : - ( Մաս 2-րդ ),Լոս Անջ.,1997....
«Unintelligent service»................................................... 

Էաբանական զրույց-
ՄԱՍ I, Լոս Անջ., 2009............
Էաբանական զրույց-ՄԱՍ II, Լոս Անջ., 2009............


«ԷԱԿԱՆՔ»-Ազգ և նոր հազարամյակ, ՄԱՍ I...........
https://www.youtube.com/watch?v=fT3ElLV9BeM
 
«ԷԱԿԱՆՔ»-Ազգ և նոր հազարամյակ, ՄԱՍ II..........

 https://www.youtube.com/watch?v=hwW6pN6EMoo
«Հուդայի ավետարանը»
ըստ  «ԷՈՒԹՅԱՆ».............  
Շնորհավոր Ամանոր www.youtube.com/my_videos?o=U

                     
                        ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 27-Ի ԱՌԵՂԾՎԱԾԸ  
Հոկտեմբերի 27 ...  Ա.Վարպետյանի ելույթը ...............

Բարև TV, Լոս Անջելես, 2009թ...................................... 
ՊՈՒՏԻՆՅԱՆ  «ՍԻՍՏԵՄ» ( Մաս 1-ին )...........................

ՊՈՒՏԻՆՅԱՆ  «ՍԻՍՏԵՄ» ( Մաս 2-րդ)...........................
 
Հայագիտություն, Արևելագիտություն  
 
                           
 Հնդարիական Աստվածները ( հաղորդում 1-ին )..........
 - : - : - :- : - : - :- : - : - ( հաղորդում 2-րդ ).....................
Է-ի առեղծվածը ...........................................................
Հայ ազգի արիական ծագումը ....................................
         Շնորհավոր Ամանոր www.youtube.com/my_videos?o=U
ՄԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ - www.youtube.com/edit?o=U&video_id=E3F-kFEb4eM 
Ա. Վարպետյան-ԱԱԾ
https://www.youtube.com/watch?v=hQr5Gw5Z_TQ&feature=player_embedded

 https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=hQr5Gw5Z_TQ 
ՀՀ Վարչական դատարան 05.02.2018 թ.
https://www.youtube.com/watch?v=W-jfSB1bwqE&feature=youtu.be 
  Alexandre VARBEDIAN
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=pn85zWEPzIY
 
ԷՈՒԹՅԱՆ 25-ամյակը      

https://www.youtube.com/watch?v=xIytLHqmUZU&fbclid=IwAR0UC_mP341tZh-xU4x4t_LV6Q4suppHKnISGYV-5WOeh5OTAEhUoOnkmgk

Բուդդիզմը, գիտությունները և էիզմը
https://www.youtube.com/watch?v=ky7uHVCP6iA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1GHldI59fqR23Hh-UfNgOFatXQ3reXGSJTzvTxgxh-Ky7BIenwiI0IXYM


                  
ՆՈՐ  ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐ

  
                                           
               
                  
    Վերջին թարմացումներ 

 
 
             «Հուդայի ավետարանը»-
       
  Էաբանական զրույց
ՄԱՍ I
      Մաս II  
  «ԷԱԿԱՆՔ»- Ազգ և նոր հազարամյակ,
ՄԱՍ I     ՄԱՍ II
 
  ԿԳԲ-ԱԱԾ  ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐԸ
 


          «ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 27-Ի ԱՌԵՂԾՎԱԾԸ» 
           շարքից

                                           
ԲԱՐԵՎ TV
Լոս Անջելես 2009թ.
          
ՊՈՒՏԻՆՅԱՆ  «ՍԻՍՏԵՄ» 
( Մաս 1-ին )
       
ՊՈՒՏԻՆՅԱՆ «ՍԻՍՏԵՄ» 
(
Մաս 2-րդ)
       
 «Unintelligent service»
 Լոս Անջելես 2009թ.
   
            
 
   Ազգ-ժողովուրդ-ամբոխ
       ( հաղորդում 1-ին )
         
     Լոս Անջելես, 1997թ.    

 Ազգ-ժողովուրդ-ամբոխ
( հաղորդում 2-րդ )

            Լոս Անջելես, 1997թ.           
             
    Հնդարի. Աստվածները      
     Հնագ. Հ
այաստանում

        ( Հաղորդում 1-ին )               

  Հնդարի. Աստվածները
   Հնագ.  Հ
այաստանում
       ( Հաղորդում 2-րդ )


 
Ավետ ՏԵՐՏԵՐՅԱՆԻՆ
նվիրված հեռուսատահաղորդում
 
ՀԱՅ ԱԶԳԻ
ԱՐԻԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄԸ
     
       ԲԱՆԱՎԵՃ  ԱՐԻԱԿԱՆ
        ԹԵՄԱՆԵՐՈՎ  ( Ա1+ )

«Բանավեճ Քրիստոսի Հոր շուրջ»
Լոս Անջելես, 2003թ.
 

«Էություն» ՈԳՀ
( հաղորդշար ութ մասից )

Է-ի առեղծվածը

Գ.Էմինի հետ ...

Երվանդ Մանարյանը ԾՆՆԴՈՑ-ԱՅԱ