ՃԱՆԱՉԵԼ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ
  Սկզբնաէջ      
 

Գիտական բացահայտումները, նոր տեսություններն ու մարգարեությունները անցնում են ճանաչման խրթին ճանապարհ ( նույնը գեղարվեստական ստեղծագործությունների պարագայում ): Առաջինը հաստատվում է փորձով,  երկրորդը` մասնագիտական թե մտավորական ընդունելությամբ, երրորդը` իրականացմամբ, բնականաբար հանձնված ժամանակի վավերացմանը:  Զի, «Որքան մեծ է լեռը` նույնքան հեռավորություն է անհրաժեշտ այն ամբողջությամբ ընկալելու համար», բայց ակնկալվում է նաև հասարակական հասունություն ու պահանջարկի առկայություն:
Ի վերջո, հարաբերականության տեսությունը այծերին երբեք հասու չի լինելու, ո'չ էլ պիտանի:
Այս է նաև ԷՈՒԹՅՈՒՆ-էիզմ տեսության և ողջ ԷՈԳ համակարգի պարագան:  
  01/02.2010թ.,                                           ԵՎ ՃԱՆԱՉԻՐ ԶԲԱՆՍ... 
                                                         
«Կապիկներն իմ, կապիկներն իմ, կապիկներն իմ հայրենի» շարքից

  Վերջին երկտասնամյակում ԷՈՒԹՅՈՒՆ Ազգային Իմաստության Տաճարը արարել է երկու տեսություն (արիական և հայոց 12000-ամյա ծագումնաբանության), Էություն-էիզմ ուսմունքը, մեկ գաղափարախոսական նախագիծ («Արիականք»)  և «Ազգ և նոր հազարամյակ» ապագագիտական քառհատոր նախածրագիր: Դրանք միմյանց հետ սերտորեն
փոխկապակցված են էիզմ ուսմունքով և կազմում են
ԷՈՒԹՅՈՒՆ ոգե-գաղափարական համակարգը (ԷՈԳՀ):  

 09/02.2010թ.                              ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ԲՆՈՐՈՇՈԻՄ ԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ,
                                                            ԻՍԿ  ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ` ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 
Ալեքսանդր Վարպետյանը մեր ընթերցողներին արդեն ծանոթ է: Ապշեցուցիչ է նրա  հետաքրքրությունների ընդգրկումը. ճարտարապետ, դիցաբան, արևելագետ, փիլիսոփա, գրող, հրապարակախոս: Աշխատել է կինոյում և թատրոնում: Ֆրանսիայի քաղաքացի է, ծագումով` հայ: Նրա առաջին լեզուն եղել է ֆրանսերեն, հայերեն սովորել է ավելի ուշ: Այժմ գրում և գրքերը հրապարակում է հայերեն: Շուտով լույս կտեսնի նրա տասներկուերորդ գիրքը -«ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ»: Այսօր ընթերցողներին առաջին անգամ ներկայացվում է նրա ընդհանրացված ԷՈՒԹՅՈՒՆ – Ամենայն Ստեղծի Տեսությունը:
              
 09/02.2010թ.                                        Сознание определяет бытие,                            
              
              а сущность определяет сознание
 
Александр Варпетян уже знаком нашим читателям. Широта его интересов поражает:  архитектор, мифолог, ориенталист, философ, писатель, публицист. Работал в театре и кино. Гражданин Франции, по происхождению армянин. Первым его языком был французский, армянский изучил позднее. Сейчас пишет, издает книги на армянском языке. Скоро выйдет в свет его двенадцатая книга – «Открытие». Сегодня читателям впервые представляется его обобщенная теория Сущности  – теория всего сущего.       
  
     01/02.2010թ.                                                                                                                                                                
                           ԳԻՐՆ զԷ ԱՆՈՒՆ ԱՅ                                            
 
Արևերես ելավ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԱՐՈՐԴԻ ՎԱՐՊԵՏՅԱՆԻ այդքան սպասված «ԳԻՐՆ զԷ ԱՆՈՒՆ ԱՅ-ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ» աշխատությունը (512 էջ)` նախապես խորագրված ԷԱՑՈՒՄ  կամ ԻՆԻՑԻԱՑԻԱ: Այն «ԷԱԿԱՆՔ-Ազգ և նոր հազարամյակ» դարակազմիկ քառաշար նախածրագրի 3-րդ հատորն է (հ.-1` Երևան-2002): Ու թեև ավարտված դեռևս 2003 թ.` լույս է տեսնում  «ՄԻՋՕՐԵԱԿԱՆ» (հ.- 3) և «ՁԻՈՒ ՔԱՅԼ» (հ.- 4) առայժմ հրատարակման ոչ ենթակա հատորներից առաջ, զի համաշխարհային նման խմորումներն ու «Ամենայն Ստեղծի Տեսության» գիտական թունդ որոնումները նրա հրապարակումը դարձրին հրամայական: 
                                                                       Alexandre VARBEDIAN's New Work                                                      
                                     The Letter E name of AY -REVELATION   (“GIRN zE ANUN AY -HAYTNUTYUN”)
  01/02.2010թ.                                              http://www.persons.am/en/interview.php?id=145                              

The so much expected work (512 pages) “GIRN Ze(zE) ANUN AY - HAYTNUTYUN” by ALEXANDER A. VARBEDIAN was published, being entitled as EATSUM (the inner self-realization or the realization/ evelopment of self-essence) or INITIATION before. This is the third volume of the century embracing qurterline preproject of EAGANK - “Nation and the new Millennium” (v. 1, Yerevan, 2002). Though being ready since 2003, it has been published before MIJOREKAN (“Meridian”) (v. 3) and “DZIU KAYL” (“Horse’s pace”) (v.4) volumes those being not subject to printing today, thus such world fermentations and scientific sound researches of “Theory of Whole ” made his publication imperative. 
 
      

                                                                              ВАРПЕТЯН Александр                                                                      
  26/02.2018 г.                                                ЭИЗМ - Учение о сущностях           
  30/05.2018 г.                      The EIZM - Theory of essence or theory of everything