ՃԱՆԱՉԵԼ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ
  Սկզբնաէջ

     
 

        
   
«Ա. Շոպենհաուերը և էիզմը» ակնարկում նշվեց, որ բոլոր մեծ մտածողներն ու դասականները իրենց փիլիսոփայության հիմքում ունենում են մեկ կամ երկու հիմնական թեմաներ, որոնց շուրջ էլ ծավալվում են նրանց տեսություններն ու փիլիսոփայությունը: Այդ թեմաներն էլ հենց հանդիսանում են վերջիններիս բուն էությունները: Նույնն է նաև արվեստում, գիտության, կեցության թե արտադրության մեջ, որտեղ ցանկացած ստեղծագործության հիմքը նրա էսսենցիա-էությունն է, գիտության մեջ` հիմնական  թեզը, կեցության  մեջ` ուղղորդող գաղափարները կամ ընդօրինակելի տիպարները, արտադրության մեջ` մոդելն ու դրա սերիական բազմապատկումը:    
  Ֆենոմենը հայտնի է նաև Տիեզերքում ու Բնության մեջ, որտեղ «թեմա և վարիացիաներ» սկզբունքով և ըստ էյդոս-նախագաղափարների ու նախատիպերի ծնվում են այլազան գոյացություններ ու կենսատեսակներ, կատարվում դրանց «սերիական արտադրությունը», ապա տեսակների խաչասերումներով առաջանում նոր ու ավելի կատարյալ գոյաձևեր և այդպես շարունակ: Այդպես մարդու կմախքի վրա կարելի է ստեղծել անսահման քանակությամբ տարբերակներ, բայց փիղ` երբեք, այն այլ
«կոնցեպցիա» է, այլ «ենթաէություն»: Այսպես է ընթանում էվոլյուցիան:   
   Բնականաբար նույնն է նաև գաղափարների պարագան, որոնք բացում են նոր հորիզոններ, ստեղծում հետազոտական ուղղություններ ու դպրոցներ, և որոնց հիման վրա էլ ծավալվում են
«արտադրական ներդրումներն» ու  «մանրածախ առևտուրը», երբեմն` ներշնչումներով, արարչական հավելումներով, «վարիացիաներով», ճյուղավորումներով ու զարգացումներով, բայց առավելաբար` ընդօրինակումներով, բանագողություններով ու սպառողական «վուլգարացմամբ»: 

   Տարբեր առիթներով հիշեցրել ենք ԷՈՒԹՅՈՒՆ Ազգային Իմաստության Տաճարի բազմաթեմատիկ ու արմատական ներդրումը հայ մտքի զարգացման, լինելության, հնարավոր կայացման ու հարատևման  գործընթացում, իր ծագումնաբանություն (արիականություն, «Ծննդոց-Այա» ), փիլիսոփայություն ( էիզմ ուսմունքը ), գաղափարախոսություն (
«Արիականք» և հարակից նյութեր) և ապագագիտություն («Ազգ և նոր հազարամյակ» քառհատոր նախածրագիրը)  հիմնական ճյուղավորումներով, որոնք «ո՞վ ենք, որտեղ՞ից ենք գալիս և ո՞ւր ենք գնում»  զուգահեռմամբ կազմում են ամբողջական ԷՈԳՀ-Էություն ոգե-գաղափարական համակարգը:
     Որպես բաց և էվոլյուտիվ համակարգ, այն իր սաղմնավորումից ի վեր շարունակում է զարգանալ ու հարստանալ նորանոր բացահայտումներով ( ինչպես հենց այս կայքում... )` հետևողաբար «վարակելով» հետազոտական ու գաղափարական միտքը հայ իրականությունում: Իսկ եթե այդ մնում է աննկատ, ըստ արժանվույն չի գնահատվում և չի հիշատակվում «սերիական արտադրողների» թե բանագողերի կողմից, ապա դրա համար կան հիմնավոր պատճառներ:   

 - Նախ, ԷՈԳՀ -ի
էութենական հիմքը խիստ ուրույն ու նոր է, թեև ունի իր հեռավոր ու ժամանակակից  աղբյուրները թե’ հայ և թե’ համամարդկային իրականություններում: Ուստի ԷՈԳՀ -ի բուն էությունը, բոլոր էությունների պես մնում է «ընդերային», անտեսանելի ու դժվարամատչելի, այդուհանդերձ շարունակելով բառացիորեն ներ-գործել: Այդ ժամանակին զարմանալիորեն դիպուկ  բնորոշել էր «Կամարակ» թերթը.   
   « …մեր ազգային կյանքում բացառիկ դերակատարություն ունեցող անձնավորություն է: Նրա արածի մեծությունն ու ահռելիությունը` թե’ կարևորության և թե’ ծավալի առումով, մեր ուշադրությունը ոչ թե շեղում, այլ ուղղակի առիթ չի տալիս իր արածի մանրակրկիտ թե դասակարգված արժեքավորում կատարել» («Կամարակ», N° 5-6, 31.03.1999թ. Լոս Անջելես):
   
  - Այս պարագայում ԷՈԳՀ-ը պիտի չգնահատվեր, հատկապես ծայրահեղ ծանծաղամիտ ու քաղաքականորեն խիստ
խառնաշփոթ հայ իրականության մեջ, թեև դեռևս սաղմնային վիճակում այն ընկալվել ու գնահատվել էր հայ մեծագույն հեղինակությունների կողմից (
«Ձեռագրեր»):
   - Կեցականորեն բնական այս երևույթներին հավելվում է իշխանությունների կողմից մեր վտարումը Հայաստանից (ավելի ստույգ` Ռ Քոչարյանի հրահանգով... ), մուտքի կտրականապես արգելումը, հետապնդումները ողջ սփյուռքով մեկ և հետևաբար մեր ու Էության գաղափարների շահարկումներն ու աղավաղումները` զուգահեռ բուն ակունքի ու էության բոլոր միջոցներով լռեցումներին, երբ այլք արտահայտվելու այլազան միջոցներ ունեն, մենք` միայն այս համեստ կայքը:  Ընթերցողներին ենք թողնում մտմտալ, թե դրանով  ինչ ահռելի վնաս է հասցվում ոչ այնքան մեզ` որքան հայագիտությանը, հայ մտքին և գաղափարական առումով հայոց լինելությանը:
Մինչդեռ, ՀՀ  կառավարության 15.08.2002թ. N 1302-Ն որոշմամբ ( վարչապետ Ա. Մարգարյան), ՀՀ գիտության ու տեխնիկայի զարգացման գերակա գիտաճյուղերի մեջ առաջնայնությունը տրվեց հայագիտությանը ( տե’ս http://www.eutyun.org/S/E/Taregrutyun/EAITT.htm ):
  
  -Ինչ վերաբերում է բանագողություններին, ապա նման և հանուր ապականության իրավիճակում այն շատ օրինաչափ է և բնական այնքանով` որքանով դրանց հեղինակները հնարավորինս պիտի խուսափեին փոխառության թե ներշնչանքի աղբյուրները նշելուց, այլք` միայն հպանցիկորեն հիշատակեին իրենց դեմքը փրկելու համար: Խոսքը այնքան «զարդեղեն» փոխառությունների մասին չէ` որքան հենց հիմնական թեմաների, ուղղությունների ու էությունների: Զի դրանք ցանկացած գոյացության կմախքն են ու ստրուկտուրալ կառույցը, այսինքն` հիմքերի հիմքը, որի համար էլ փոխառվում են վերոնշյալ թեմատիկ ու արմատական պատճառներով: Մնացյալը
«վարիացիաներ» են, երեսապատումներ և «օժանդակ աշխատանքներ», որոնք սովորաբար վստահվում են գիտական կրտսեր աշխատակիցներին,  արհեստագործության մեջ` ենթավարպետներին և աշակերտներին: Այս առումով բնական է, որ սպառողը առավել ճանաչի հացավաճառին` քան հացթուխին, թաղային էլեկտրիկը արժեվորվի առավել` քան... Մ. Ֆարադեյը: 

  Բացի շահարկումներից, աղավաղումներից ու հնարավոր անպատեհ հետևանքներից, այս է պատճառներից մեկը, ըստ որի խուսափել ենք մի շարք կարևոր և գերկարևոր հետազոտություններ հրապարակելուց, թեև պարբերաբար նշել ենք դրանց գոյությունը և ըստ հանգամաքների երբեմն հրապարակել որոշ նյութեր: Կից ներկայացվող հետազոտությունը դրանցից մեկն է և երկմտումով հրապարակում ենք որոշ հանգամանքների բերումով:
    

  Վերջերս, Վայոց ձորում  հայտնաբերված հնամյա մաշիկը արտառոց արձագանք գտավ հայ և օտար լրատվամիջոցներով, երբ Հայկ. լեռնաշխարհի արտեֆակտերը անհամեմատ հին, նշանակալից ու առատ են, իսկ հայագիտական ու հնդեվրոպական ոչ «ակադեմիական»  դասվող հետազոտությունները անհամեմատ խոսուն ու արմատական: Եվ եթե հայտնաբերված մաշիկի առնչությամբ այլոց շեփորահարումը բացատրվում է մասամբ անտեղյակությամբ ու ոմանց աշխարհաքաղաքական շահագրգռվածությամբ ( ի հեճուկս չկամների), ապա հայոց պարագայում` միմիայն բացառիկ թերհասությամբ: Այս առումով հայտնաբերված մաշիկը պատմական իրողությունից ավելի բացահայտեց  հայ պաշտոնական հայագիտության ողջ բոբիկությունը:

   Այդ առավել ակնհայտ է սույն համեստ կայքի էջերում հրապարակված նաև հայագիտական հետազոտություններից: Եվ ահա դրանցից անտիպ մեկն
է ներկայացվում ստորև` մեր հայտարարությունները ևս մեկ անգամ հիմնավորելու,  համեմատական կարգով այս տխուր իրողությունը  շեշտելու միտումով և մի քանի այլ նկատառումներով: Հակառակ դեպքում ոչ մի լուրջ գիտնական հետազոտական բացարձակապես նոր հորիզոններ բացող նման մի նյութ հենց այնպես չէր հրապարակի: Ինչպես նախորդ մի շարք հետազոտություններ, այն նույնպես գալիս է լրացնելու, խորացնելու, ընդլայնելու և առավել ամրագրելու «ԾՆՆԴՈՑ-ԱՅԱ»  տեսությունը:

         Ուստի, մնում է հուսալ, որ հնամյա
մաշիկից հետո հայ և օտար որոշ հետազոտողները երբևէ կպեղեն
     ժամանակակից… «ԾՆՆԴՈՑ-ԱՅԱ» հատորը, թեև այդ տեսությունը արդեն տեղ է գտել և ի դեմս ԳԱՅԱ
         նախամոր ( նույն ԱՅԱ-ի հուն. ուշ զուգահեռը...) զարգանում է արևմտյան արևելագիտության մեջ:

        
                     ԿԱՐԱԿՈՒՄ.

        «ՕԱԶԻՍՅԱՆ» ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

                                             (Մաս Երկրորդ)


    Այժմ անդրադառնանք Կարակումի «օազիսյան» հնավայրերում պեղված  իգական և արական արձանիկներին: Դրանք բացահայտորեն արծվագլուխ են, մայր դիցուհիները` 8-աձև կամ «ջութակային» կոչվող ոճավորված տարատեսակը (Նկ. 21a): Նույնը նաև մոտակա այլ մեկ հնավայրում պեղված արական կուռքերի պարագայում (Նկ. 21c): Ուշագրավ է, որ հայկ. վաղ  ժայռապատկերներում մայր դիցուհիները և ընդհանրապես մարդ գաղափարագիրը ներկայացվում էին նույնպես 8-աձև, և այդ նշյալ

   Նկ.19: Թևավոր Լիլիթ դիցուհին:         արձանիկներից շատ առաջ: (Նկ.20):
             -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
                                  
      Նկ.20: «Առաջնորդ-դիցուհի-մարդ» պատկերագրեր-գաղափարագրեր
                                                             հայկ. տարբեր ժայռապատկերներում և աղբյուրներում:
                                                               a). Առաջնորդ (Գեղամա լեռներ, Ք.ա. 3-րդ հզ): 
                                      b). Մայր աստվածություն (ուշադր. նշված իգանդամին) և c.) նույնը (Սյունիք Ք.ա. 4-3-րդ հհ):
                               d).Մարդ-ա/ուրարտ. հիերոգլիֆ (Ք.ա. 8-6-րդ դդ): e). Մարդ-հին հայկ. ձեռագրային նշանագիր:
                                   Այն ի  վերջո վերաճեց 8 թվագրի և
-հավերժություն նշանագրի («Էություն» հատոր, էջ 363):                                    

                        
      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21a.c. d. e. f.
        b. g. h. i. j.
 
Նկ. 21: a-b). Արծվագլուխ կավե կուռքեր կարակումյան պեղածոներից: Սեռանդամի վրա կետիկներով լեցուն եռանկյունին
     շեշտում է դրանց իգական բնույթը:  c). Նույնը, սակայն արդեն արական կերպարավորմամբ (Կարակում, Ք.ա. 3-2-րդ հh ):

  d). Շում. թռչնագլուխ կավե կանացի արձանիկ ուբեյդյան շրջանից (Ուր, Ք.ա. 4-րդ հզ):  e): Նույնը, բայց այստեղ ևս արական
       կերպարավորմամբ, Էնկի–Էա ծովաստծո հավատամքային կենտրոն Էրիդու քաղաքից  (Ք.ա. 4-րդ հզ):  
  f). Արծվագլուխ կավե կանացի արձանիկ Նեա-Նիկոմեդի  հնավայրից ( հարավային Մակեդոնիա, Ք.ա. 7-րդ հզ):
  g). Արծվագլուխ կավե կանացի արձանիկ Թել Բրակ հնավայրից ( Կորդվաց աշխարհ, Խաբուր գետի ավազան: Հնավայրը հայտնի է Էա-Հայա ծովաստծուն նվիրված տաճարով և «այա-ակնավոր» դիցուհիների բազում արձանիկներով: Ք.ա. 3-րդ հհ):
 h). Կատարին սրածայր գլխանոցով կանացի կավե կուռք Շենգավիթից: Այդպիսինները առատ են Հայաստանի վաղ բրոնզեդարյա մշակույթում, բայց արժանի վերլուծության չեն արժանացել, իսկ մենք ցավում են բնօրինակը ձեռքի տակ չունենալու համար (Ք.ա. 3-րդ հզ: Տե’ս Հ. Մարտիրոսյան, «Գիտությունը սկսվում է նախնադարում» , էջ 60-63):
 i). Արծվագլուխ կանացի մարմնով ծիսասափոր իրանական Shah Tete Gorgan հնավայրից ( Կասպից ծովի  հարավ. ափ, Ք.ա. 1200-1000 թթ): j). Թռչնամարմին կանացի արձանիկ կարակումյան պեղածոներից (զուգահեռը`Մաս I, Նկ. 3d: Ք.ա. 3-2-րդ հh):
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  Այժմ, ջանացեք հանգամանալից դիտարկել վերևում բերված պաշտամունքային նմուշների համայնապատկերը
ամենատարբեր մշակույթներից: Ըստ այդմ կարելի է արձանագրել.
  

 - Բոլոր նմուշներում հիմնավորապես առկա են թռչնակերպ-արծվային, և մասնավորապես կանացի արձանիկներ, ինչը հաստատում է սույն հետազոտության Առաջին մասում արծիվ-արեգակ-թևավոր դիցուհու  բոլոր դրույթները ընդհանրապես թևավոր, սկզբնապես իգական սկզբունքով դիցուհիների, ապա և զուգահեռաբար` արական արեգակի թևավոր սկավառակի վերաբերյալ: Ուստի, այն կարող է դառնալ մեր քննախուզության թեզն ու հիմնական ուղեցույցը:

   - Կարակումյան նմուշները առավել թարմ են (Նկ.21a-b-c), քան` հայկական և շումերական օրինակները (Նկ. 21d-e-h), սակայն վերջինս անհամեմատ ուշածին է` քան Ք.ա. 7-րդ հզ բալկանյան կանացի արձանիկը, ( շեշտված ազդրեր, Նկ. 21f ) , իսկ այն` Փոքր Ասիայի (Չաթալ Հույուկ, Նկ. 22b)  և մասնավորապես Հայկ. լեռնաշխարհի վաղնջագույն «թռչնապաշտությունից», որտեղ մնացել են թռչնազգիներով հարուստ ժայռապատկերներ ( Նկ.12, 14a-b), Անգեղա Տուն տեղանունը (այդ մասին` ստորև: Տե'ս նաև Նկ.11…), Հավնունիք, Բզնունիք (բազե)  ու Արծրունիք «տոտեմազգի»  ազգագավառներն ու նախարարությունները (փոքր-ինչ շատ չե՞ն արդյոք հայոց «թռչնազգի» տոհմերը...):
    Ուստի, բալկանյան տարբերակը շումերներից չէր կարող փոխառվել, այլ վստահաբար այստեղ է հասել այական կամ նախահնդեվրոպական առաջին ալիքների հետ (Նկ. 9):  Նույնը իրանական  Shah Tete Gorgan հնավայրի (Նկ. 21i)  և նման բազմաթիվ այլ նմուշների վերաբերյալ, որոնք այստեղ են հասել հնդեվրոպական ուշ տեղաշարժերի հետ, ինչպես հենց կարակումյան մշակույթում:
   Առանձին ուշադրության է արժանի Թել Բրակի արծվագլուխ դիցուհու պարագան, որի ստույգ ժամանակագրությունը մեզ անհայտ է: Սակայն հնավայրը գոյություն ունի Ք.ա. 7-2-րդ հh, 3-րդ հզ հայտնի էր հալաֆուբեյդյան մշակույթով, Էա-Հայա ծովաստծուն նվիրված տաճարով և «ակնավոր» դիցուհիների արձանիկներով: Դրանք աղերսվում են միջագետքյան Թիամատ նախամոր հետ, որը պատկերվել է նաև որպես թևավոր վիշապ (տե'ս «Ծննդոց-Այա», Նկ.162 ա,բ,գ ) և իբր որի աչքերից ակունքվել են Տիգրիս և Եփրատ գետերը ( ավելին` «Սրբ.ջրավազան»,Մաս I, և հարակից Նկ.1g,2b ):  Այդ հանգամանքը ինքնին հուշում է դիցամոտիվների աշխարհագրական ակունքը, որտեղից սկիզբ են առնում Տիգրիսն ու Եփրատը:
   Հիշեցնենք նաև , որ սեմ. լեզուներում մնացել են ain/ayin-աչք ու ակունք  եզերը` «ակնավոր» դիցուհիների և *այ  դիցամատով Այ-Այա նախամոր հեռավոր աղերսով ( հմմտ. հայ. հայել-նայել, հայարան-աչք, հայացք, հայելի, այն-պարտեզի առու, և ակ-աչք ու ակունք... ): Իսկ մենք սույն հետազոտության I-ին մասում արծարծեցինք արծիվ-արեգակ-թևավոր դիցուհի  աղերսը *aųo/*ay-հավ-սկիզբ-նախնի  հասկացության հետ ( Նկ. 3a-b-e-f ):
  
Մեկ խոսքով, երևակվում և ամրագրվում է թևավոր մայր աստվածուհու և հետնորդ դիցուհիների մի ամբողջ «գերդաստան»` համատարած ողջ Առաջավոր Ասիայում, իսկ այստեղ ուրվագծվում է դրա տարածա-ժամանակագրական քարտեզը: Եվ հենց այստեղ է տվյալ «գերդաստանը» մեզ խիստ անհրաժեշտ որպես ուղեցույց: Ըստ այդմ, արդեն կարող էինք ասել, որ Շումեր-Կարակում-Հնդկաստան «ուղերթը» (ստորև` Նկ. 24) ` առանց Հայկ. լեռնաշխարհի միջնորդության, կատարյալ անհեթեթություն է և անչափ թերի` ինչպես արևմտյան ողջ  արևելագիտությունը:

   Այժմ, մինչև ավարտական ամփոփում նկատի առնենք ևս մեկ քանի հանգամանքներ:
              
 22a. b. c.
                       Նկ. 22: a). Թռչնազգիները Գյոբեկլի թեփե հնավայրի կոթողներից մեկում (Ք.ա. 10-9-րդ հհ):
         b). Որմնանկար Չաթալ Հույուկի Անգղների սրբարանից: Աստիճանների վերևում անգղները պահպանում են հոգու
          գզրոց համարվող մարդկային կառափները, վերակենդանացնում հանգուցյալներին և առաքում երկիր (Ք.ա. 7-6 հհ):                              c). Անգղի քարակերտ գլուխ Գյոբեկլի թեփե հնավայրից (Ք.ա. 10-9-րդ հհ): 
             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
    ●-
Կապված  կարակումյան Էտանայի առասպելի և հավք-օձ դիցա-տիեզերաբանական համատարած հակամարտության հետ, մենք սույն հետազոտության առաջին մասում ներկայացրել էինք ջրահավքերի բարձրաքանդակ Գյոբեկլի թեփե հուշարձանի կոթողներից մեկին (Նկ. 11): Այլ մեկը պատկերված է Նկ. 22a-ում: Ըստ որում, ջրահավքերից մեկը ներկայացված է գնդաձև արեգակի  հետ, ճիշտ այնպես` ինչպես հայկ. ժայռապատկերներում և ծիսական արտեֆակտերի վրա Նկ.14a և Նկ. 15b : Եվ այդ շուրջ 5-6 հազարամյակ տարբերությամբ, ինչը փաստում է էթնոմշակութային կայուն ավանդույթների ու այն կրող էթնոսների առկայություն:
  
Նույն բարձրաքանդակի ձախ կողմում պատկերված  ջրաթռչունը անտարակույս քաջահավ է, առնվազը  6 հզ տարի հետո Եգիպտոսում պաշտված Իբիսը, որն իբր Տոտ իմաստության աստծո երկրային ավատարն էր (ենթադրվում է լուսնային և օձի հակառակորդը): Նույն հուշարձանում գտնվել է նաև անգղի քարակերտ գլուխ (Նկ. 22c), որի իմաստաբանությունը վերականգնվում է զուգահեռ ավանդույթների հիման վրա (առավել ևս, որ հնավայրը հավատամքային կենտրոն լինելուց բացի ենթադրվում է լինել նաև նեկրոպոլ): Ըստ այդմ, անգղները համարվում էին հոգու պահապաներ (վստահաբար դիակների վրա դրանց վայրէջքումներով), որոնց վերակենդանացման ակնկալիքով վստահվում էին հանգուցյալների կառափները: Այդպիսի հատուկ սրբարաններ բացահայտվել են փոքրասիական Չաթալ Հույուկ հնավայրում (Նկ. 22b ): Այն թվագրվում  է Ք.ա. 7-րդ հզ, այսինքն Գյոբեկլի թեփեից 2,5-3 հզ հետո և ըստ համանման մի շարք փաստերի եղել է նրա ազդեցության տակ (տե'ս  ստորև ներկայացվող քարտեզը, Նկ. 25):

   Գյոբեկլի թեփե հնավայրը գտնվում է հայկական Անգեղա տուն նահանգում և մենք համոզված ենք, որ այն պահպանում է երբեմնի անգղապաշտության հիշատակը, իսկ հայոց Տորք Անգեղն ու նրա եղունգներով արծիվներ քանդակելը` հենց այս ու նման  բարձրաքանդակները... Հիշեցնենք, որ հենց  այս Անգղ-Angel-ից են սերվում  հրեշ-տակները, որպես թևավոր դիցուհիների հետնորդներ, եզրաբանորեն պահպանելով նաև երբեմնի հրեշ արմատը:
   Այսինքն, մենք  ունենք այդ դիցական «գերդաստանի» վաղնջագույն բնօրրանը, որը որպես ելակետ կարող է ղեկավարել մեզ թևավոր դիք ու դիցուհիների դիցա-հավատամքային էվոլյուցիայում և համասփռման ուղիների որոնումներում: Երիցս առավել, որ այդ իրողությունը հիմնավորվում է նաև եզրաբանորեն`  հնխ. *aųo-հավ-սկիզբ-նախնի և *այ դիցարմատի  առնչությամբ ( հուն. οίωυόζ- «գիշատիչ թռչուն», իռլ. ai-կարապ ևն, տե'ս Մաս I ):
   
       

    ●- Եգիպտ. Էդֆու տաճարի արձանագրություններում պահպանվել է դիցաբանների ուշադրությանը արժանացած տիեզերածնական մի տարօրինակ տարբերակ: Տարօրինակ, զի այն կանգնած է միայնակ և սաղմնավորման որևէ նախատիպեր չունի!!!  Ընդհակառակը, դրանք բացահայտվում են այլուր:
    Ըստ այդմ, նախաստեղծ ջրերի վրա սավառնում էր Oua-Ուա հավքը ( հմմտ. աստվածաշնչյան «Ծովի վրա սավառնում էր  Աստծու ոգին»…): Նրա սևեռուն հայացքի տակ ջրերը հանդարտվում և դրա խորքից ելնում է եղեգի մի խուրձ, որը կդառնա հավք-աստվածության առաջին թառը ( հմմտ. հայ. և շում. աղբյուրներում եղեգը որպես դիցական բույս և տիեզերածառի կատարին թառած հավքի դիցամոտիվը, Մաս I ): Aâ-Այա կոչեցյալ այլ մեկ արարիչ կամ արարչուհի  (եգիպտ. չունի «յ» հնչյունը, իսկ փյունիկերեն Aâ ցեղանունը ընթերցվում է Aia- Վ. Իվանով), դրա շուրջ փռում է առաջին հողաշերտը: Արարչական այդ զույգից էլ ծնվելու է արեգակնային hr-Horus-Հոր արծվաստվածը (ստուգաբանվում է` երկինք, բարձունք ):
  Ցայստեղ արտառոց ոչինչ չկա, բացի այն, որ…ու/արարտական դիցարանում նույնպես առկա է ճիշտ Ուա աստված իր Աիա զուգակցով (պաշտոններն անհայտ են), բայց նաև Ուիա (ամուսինը` Կուեռա ) և Աուի (Խուտուինիի կինը ) դիցազույգերը, և միանգամից 4 Աինի և 17 Ինուանի դիցուհիներ: Դեռ ավելին, ունենք հայ. հուր, հին. սկանդ. hyrr, եբր. ūr, լատ. uro- հուր, կրակ, այրել, պարս. xor-արեգակ, օսեթ. Hur, հռուս. Xorc-արևաստվածներ, պարս. «խորոզ»-աքլոր, ռուս. курица- հավ ու նման բազմաթիվ դիցական եզրեր, որոնք աղերս են ակնկալում Հոր դիցանվան ու դիցակերպարի հետ: Եվ քանզի եգիպտ. հին դիցարանը հիմնականում փոխառություն է Հայկ. լեռնաշխարհից, այդ թվում Րա արևաստվածն ու Էխնատոնի ներմուծած արեգակնային սկավառակի պաշտամունքը (տե'ս «Ա~յ, ա~յ ա~յ, ա~խ այս Այ-ԱՅԱՆ...» ակնարկը), ապա  Oua-Aâ դիցազույգի տիեզերածնական այդ զարմանալի թվացյալ տարբերակը ամենայն հավանականությամբ` նույնպես: Առավել ևս, որ այն կանգնած է առանձին, իսկ Էդֆու տաճարը կառուցվել է Ք.ա. 237-57 թթ: Այսպես թե այնպես, մենք ունենք թռչնային աստվածությունների ևս մեկ տարբերակ, որ չէր կարող փոխառվել ո’չ Միջագետքից, ո’չ Բալկաններից, առավել ևս ո’չ Կարակումի «օազիսային» քաղաքակրթությունից: Դրանք բոլորն էլ ունեցել են մեկ հիմնական կենտրոն` նեոլիթյան օջախն ու հնդեվրոպացիների բնօրրանը, իմա` Հայկ. լեռնաշխարհը:


  ● - Միջագետքային ավանդույթներում հիշատակվում է նախաշումերական Արուրու մի հնագույն մայր աստվածուհի, իբր մարդկային արարածների արարչուհին («Գիլգամեշ» պոեմի աքքադ. տարբերակ), խուռ. «Պոեմ երկնային թագավորությունների մասին» ավանդույթում` Ալալու, աստվածներից հնագույնը, որին գահընկեց է անում Անու երկնային աստվածը, իսկ Ալուլուն բարձրանում ավելի վեր ( թռչնային բնույթի ակնարկ):
  Վստահաբար այստեղ կան դիցական հակամարտություններ և աստվածների սերնդափոխություն: Եվ չի բացառվում, որ Ալալուն նախաշումերական Արուրուի արական տարբերակն է` ր-լ այդքան համատարած լծորդմամբ: Իսկ եթե ճիշտ է ընթերցված Արուրու դիցանվան սեպախումբը, ապա բոլոր հիմքերն ունենք ենթադրելու, որ դրա մեջ երևակվում է հայ. Ար արեգակնային արմատով ուրուր-«ցին, թռչուն» եզրը, որի մեկ զուգահեռը, ըստ Հ.Աճառյանի  հնխ.*uruka-բու ձևն է, իր լատ. ulula-բու շառավղով  (ր-լ-ր լծորդմամբ, հմմտ. Արուրու-Ալալու: Հմմտ. նաև Նկ.19-ում Լիլիթ դիցուհին զույգ բուերի ուղեկցությամբ…), և արծիվ բնորոշման բոլոր շառավիղներով, սկսյալ հնխ. *He/or- իբր արմատով, անցնելով քրդ. alo-արծիվ (նույն ր-լ լծորդմամբ…), հաթ. arşauia, հուն. άρξιφοζ, վրաց. «արծիվի»,  չեչեն. ärzu, գոթ. ara, մբգ. ar, բրտոն. erer, անգլ. erne, հսալվ. orilŭ, լիթ.  ãras և շատ այլերը: Ակնհայտ է, որ այս բոլորի արմատը ոչ թե ինչ-որ հորինածո հնխ. *He/or- ն է` այլ բնիկ հայերեն արծիվ-ը, որը ոմանք ստուգաբանում են *ար արեգակնային արմատի և ծիվ-ծուել բառակազմությամբ: Վերջինս թողնելով լեզվաբանությանը, այստեղ արձանագրենք, որ Արուրու դիցանունը ամենայն հավանականությամբ ողջ Առաջավոր Ասիայում այդքան առկա մայր թռչնաստծո մեկ անվանումն է 2 , այդու էլ նախաշումերական, իսկ Ալալուն` նրա արական զուգահեռը: Առավել ևս, որ նույն *ար դիցարմատն է ընկած Ար-ատտա երկրանվան ու հավանաբար դիցանվան հիմքում, իր ատտա-և մայր, և հայր բնորոշիչով (Մաս  I-ին):


  2Աբխազ. դիցարանում կա Արուպապ չար ու այլանդակ, կախված մեծ կրծքերով և արձակ երկար մազերով մի պառավ: Նա հալածում է մարդկանց, դարձնում կենդանիներ կամ վերածում քարի (կուռքերի?): Իսկ եթե հերոսներին հաջողվում է հպվել նրա կրծքին, ապա նրանք դառնում են նրա կաթնորդիներն ու ամենուր արժանանում նրա մոգական զորակցությանը: Այստեղ ակնհայտ է թե’ հավատամքային հակամարտությունը, և թե’ օտար աստվածուհու հատկանիշները, թեև նրա թռչնային բնույթը մնում է մութ և սոսկ կռահելի ( հմմտ. ցախավելով թռչող Բաբա-Յագան…):
 ● - Ողջ Առաջավոր Ասիայում և համամարդկային դիցաբանության մեջ կա անչափ խորհրդավոր մի դիցակերպար` թևավոր ու երկարամազ ԼԻԼԻԹ-ը ( ժող. ստուգաբանությամբ` գիշեր ): Ըստ աստվածաշնչյան մի ավանդույթի նա եղել է Ադամի առաջին կինը, բայց չհնազանդվելով լքել է նրան ու դարձել նորածիններին հափշտակող վհուկ ( հմմտ. հայկ. գիշերամայրեր...), արվեստում` անհավատարիմ ու մոգական կնոջ տիպար (Նկ. 23: Հմմտ. նաև աբխզ. Արուպապի կերպարը):
   Ի դեմս Լիլիթի արդեն երևակվում է թռչնածին դիցուհու ուշ մեկ տարբերակը: Բայց քանզի Աստվածաշունչն ու հրեական դիցաբանությունը ամբողջովին փոխառություն են, մեզ հարկ թևավոր Լիլիթի նախատիպերը որոնել այլուր:
   

   Եվ հիրավի այն գտնում ենք շում. աղբյուրներում, Lilitû անվամբ (շում. ki-sikil lil, lil-օդային, մի շարք դիցանունների վերջածանցը, ինչպես` Էնլիլ և Նինլիլ քամու աստվածներ, Էլլիլ-Էլոահ` ավելի ուշ` Ալլահ...) և այն էլ արդեն մեզ ծանոթ Հուլուպպու Կենաց ծառի առնչությամբ, որի բնում էլ բնակվում էր նա, առնչվելով «անեծքի չենթարկվող օձի» և Անզուդ հավքի հետ: Գիլգամեշի կողմից Հուլուպպու ծառի տապալումից հետո Լիլիթը նրա հետ չվում է, ( վստահաբար որտեղից եկել էր, այսինքն Հուռում լեռը  (Նկ. 9 և հարակից տեքստը ): Այլ աղբյուրներում թևավոր Լիլիթը նույնանում է հենց Անզուդ հավքի հետ, ինչպես պատկերված է բաբելական բարձրաքանդակում, բուերի զուգակցությամբ, առյուծների գավակին և օձաձև զույգ օղակները ձեռքերին (Նկ. 19: Հիշենք, հնխ.*uruka-բու, հայ. ուրուր-ցին, ուրու-փերի, ուրվական...

                Նկ.23: Ջ.Քոլիեր,Լիլիթ (1892թ.):
     
     Ակնհայտորեն, Լիլիթը անուղղակիորեն աղերսվում է Էտանայի առասպելի և հարակից դիցամոտիվների  հետ, ոմանք առնչում են նույնպես թևավոր և Հոր արծվաստծո մայր Իզիսի ( վերոնշյալ Aâ-Այա հավքի ուշ տարբերակը), այլք նաև կրետե-միկենյան երկօձավոր դիցուհու ( Նկ. 10), ըստ մեզ` վաղնջական թռչնապաշտության,  օձ-հավք հակամարտության և թևավոր դիցուհիների « գերդաստանի» հետ:  Ըստ արևելագետ  M. Gimbutas-ի, Լիլիթի ակունքները բարձրանում են մինչև վերին պալեոլիթ, այսինքն` տոտեմական թռչնապաշտություն և մայր դիցուհիների պաշտամունք, այդու էլ աղերսվելով  շեշտված ազդրերով պալեոլիթյան «վեներաների» (Նկ. 21f ) և Հայկ. լեռնաշխարհի վերոնշյալ դիտարկումների հետ: Ըստ այլոց, աստվածաշնչյան շրջանում Լիլիթը անձնավորում է մայրիշխանության վերապրուկը հայրիշխանության մեջ:
   Այսպես թե այնպես, Լիլիթի դիցամոտիվը ո'չ Շումերից, ո'չ Հնդկաստանից, ո'չ Բալկաններից և ո'չ էլ Եգիպտոսից գալ չէր կարող: Դրանք բոլորն էլ ունեն մեկ նախամշակութային կենտրոն` Հայկ. լեռնաշխարհ (Նկ.25 ), իսկ որպես նախատիպ` հավք-օձ հակամարտությունն ու թռչնային մայր դիցուհին, որոնց մեկ շառավիղն են կարակումյան դիցուհիները (Նկ. 21a):


  ●- Ինչ վերաբերում է Էտանայի առասպելին և կարակումյան մշակույթում ըստ տեսաբանների իգական պաշտամունքից արական տարբերակի անցմանը, որում համոզված է նաև հնագետ Գ. Ռոսսո-Օսմիդան, այդ հիմնավորելով արծվագլուխ արձանիկների տարասեռ առկայությամբ, ապա դրանում անշուշտ կա ճշմարտություն, թեև այն կատարվել է փոքր-ինչ այլորեն և երկար ժամանակի ընթացքում:  Այն պայմանավորվել է տնտեսա-արտադրական և կեցական ձիգ փոփոխություններով, երկրագործությունից  անասնապահության անցմամբ ու գերակությամբ ( ինչը չի թվում լինել Կարակումի պարագան), այդու մայրիշխանությունից հայրիշխանության աստիճանաբար անցումով, և ո'չ միաժամանակ` անգամ էթնիկական նույն համայնքներում, և ո’չ էլ ամբողջովին: Այդպես, հայ իրականությունում արևապաշտությանը զուգահեռ երկար ժամանակ հարատևել է լուսնապաշտությունը, պահպանվել են արեգակին և լուսնին վերագրվող տարասեռ բնորոշումներ, զուգահեռաբար գոյատևել են իգական և արական թևավոր աստվածություններ ( ինչն հավակնում է լինել նաև կարակումյան և շումերական արձանիկների պարագան ), անգամ հնդարիական իրականությունում գոյատևել ու հակամարտել են արեգակնային և լուսնային դինաստիաներ` այլորեն ներկայացված “Մահաբհարտա” գրական կոթողում:    
    Այսուհանդերձ, սեմական աշխարհը հիմնականում մնաց լուսնապաշտական (որտեղից լուսինն ու ցայգաստղը որպես իսլամական խորհրդանիշ), հնդեվրոպական աշխարհը` հիմնականում արևապաշտական, ներառյալ քրիստոնեությունը, հինդուիզմը, ճապոնական սինտոիզմը և նման այլ հավատամքային համակարգեր, ինչպես նաև արծվային ու առյուծային զինանշանները:   

   Եվ այդ անցումը ևս սաղմնավորվել է Հայկ. լեռնաշխարհում, որտեղից լուսնային տոմարից արեգակնային անցումը, երկրագործական հայ (ըստ Այա նախամոր դիցանվան) ցեղանունից արիա-անասնապահական ար-մեն ցեղանվան անցումը և զուգահեռ հարատևումը (այ-այր-ար լծորդումներով` ինչպեսը Այրարատ-Արարատ, և ըստ արեգակնային Ար դիցանվան, բառացի` Ար աստծո մարդիկ կամ որդիք), ճիշտ ինչպես հնդարիական այու և արիա ցեղանունների պարագայում, որոնք էթնիկապես նույն հանրույթներն են: Այս առումով առավել հավանական է վերոնշյալ Արուրու-Ալալու արական-իգական զուգահեռումը, և նախաշումերական Արուրու և ըստ Հ, Աճառյանի բնիկ հայերեն ուրուր-ցին անմիջական աղերսը, որպես թռչնակերպ մայր աստվածության արձագանքը, ինչը անգամ եզրաբանորեն ավանդույթը մեխում է Հայկ. լեռնաշխարհին և հենց հայ էթնոմշակույթին: Բայց  կա նաև շատ ավելի կարևորը:

   ●- Հայոց և համաշխարհային 12000-ամյա քաղաքակրթության ծագումնաբանությանը նվիրված ԾՆՆԴՈՑ-ԱՅԱ մեր ծավալուն մենագրության մեջ, մենք վերականգնել էինք վաղնջագույն ԱՅ-ԱՅԱ նախամոր գոյությունը` իր անսահման ճառագումներով և շառավիղներով ( հակիրճ տե’ս  էջ 240-250), և նրա աստիճանական վերաճը ողջ Առաջավոր Ասիայում համատարած, արական Էյա-Էա-Հայա տիեզերածովի և Մե էություն-զորությունների տիրակալ, իմաստության և քաղաքակրթությունների ձկնակերպ աստծուն, որն էլ փիլիսոփայության մեջ մնաց որպես պլատոնյան eydos-նախագաղափար և հնգէություն, Ապոլլոնի դելփյան տաճարի շեմին` առեղծվածային «Է», Արգոնավորդների առասպելում` Aia երկիր և Սրբ. Կաղնով  Էա պուրակ (Նկ. 18), Հովհաննու ավետարանում` “Ի սկզբանէ էր Բանը” (իմա` Էությունը…), գնոստիկայում` Այոն-Էոն, գաղտանգիտության մեջ և հայ առաքելական եկեղեցում` Է-Էություն որպես Հայր Աստված (Նկ. 17):
   Կարակումի իգական և արական արձանիկները, ինչպես նաև մեզանից անկախ ըստ տեսաբանների իգական-արական աստվածությունների վերաճը` կապված  մայրիշխանությունից հայրիշխանության անցման հետ, գալիս է հաստատելու Այա-Էյա-Էա անցման իրողությունը: Ա-է անցումը մնացել է անգամ լեզվաբանորեն, ինչպես հայ. այգուց-էգուց, այգի-էգ ( իգական), անգլ.a-էյ ( հայ. այ
բ...), e-ի, i-այ, գերմ. eins-«այնց»-գոթ. ains-սանս. eka ( որպես մեկ-առաջին, հմմտ. այբ...), և անգամ  թուրք. erkek-այր ( հայ. էրիկ-ամուսին):
    Այսինքն, մայրիշխանությունից հայրիշխանության անցման հետ երբեմի Այա
նախամայրը իր անվան հետ արարչական պաշտոններն ու գործառույթները փոխանցում է իմաստության և քաղաքակրթությունների դիք Էա-Հայային ( հմմտ. Այա Սոֆիա-իմաստուն Այա: Հուն. sophie-իմաստուն... ), իսկ հայ դիցարանում մնում ի դեմս Նանե-Նանար-Անահիտ դիցամոր, շում. դիցարանի որոշ ավանդույթներում ` նույն Էնկի-Էա-Հայայի դուստր պտղաբերության դիցուհի Նինաննա-Ինաննայի
3 ( շում. Նին-դիցուհի, իմա Աննա դիցուհի...):
  
Եվ այս կենտ փաստն էլ, բնականաբար իր հարակից հանգամանքներով, ինքնին խոսում է ոչ միայն Հայկ. լեռնաշխարհը հնդեվրոպացիների և համաշխարհային քաղաքակրթության բնօրրանը լինելու օգտին` այլև հայ էթնոսի նույնքան վաղնջականության: Առավել ևս, որ համեմատաբար նոր ազգերի դիցարաններում մայր աստվածությունները և մայրիշխանության վերապրուկները նկատելիորեն բացակայում են, մինչդեռ  «Սասնա ծռեր» տիեզերավեպում առկա է Ծովինար նախամայրը` իր երկվորյակ «ճտերով», ինչպես ջրահավքերը (Նկ. 12 ):   
  Այստեղ շատ ընդգրկուն այդ թեմայով չծավալվելու համար, վերադառնանք Կարակումի «օազիսյան» քաղաքակրթությանը և վերոշարադրյալից կատարենք տվյալ ակնարկին վերաբերող մեկ քանի եզրահանգումներ:

   3  Պտղաբերության հետ Ինաննան մարմնավորում էր նաև ցայգաստղը (Անահիտը` եգիպտ. Իհետ-Ահատ «երկնայնին կովը» և աստղային երկինքը ), պատկերվում օձ խորհրդանշող օղակով ու ժապավենով (հմմտ. հայկ. նարոտը և Նկ. 19), ամուսինն էր վերոնշյալ նույն ա/ուրարտ. Կուեռա քաղաքի ձկնորս Դիմուզին ( շում. kur-լեռ, լեռնային և թշնամի երկիր... ): Աքքադները Ինաննային փոխարինեցին Իշտար-Աստար-Աստղիկով, որի հետ ոմանք նույնացնում են թևավոր Լիլիթին: Աստղիկին ու Անահիտին նվիրված վարդավառյան ջրախաղերին աղավներ բաց թողնելը` ըստ մեզ, նրանց հետ կապված երբեմնի թռչնապաշտության վերապրուկներ են, Ահահիտ դիցուհուն զոհաբերվող երինջները` նրա «երկնային կովը» այլաբանության  (տե'ս «Սրբազան ջրավազան», Մաս I, «Կով մի ունեմ հանա-հանա...» հանելուկը):
   Ըստ Վ. Բդոյանի «Հներն առհասարակ թռչուն հասկացողությունը կապում էին հողագործության հետ» («Հայ ազգագրություն», էջ 210), ինչն արձագանքում է երբեմնի թռչնակերպ ու երկրագործ մայր աստվածությունների ավանդույթը:
  Նման շատ այլ հանգամանքներ ամրագրում են, ըստ Մ. Գավուքչյանի, Արատտայի տիրոջ և շում. Էնմերկար արքայի միջև հակամարտությունը Ինաննա-Անահիտ աստվածուհու հովանավորության վերաբերյալ:

   
Ընդունված է, որ «Մետաքսի ճանապարհը», որպես այդպիսինը գործում է Ք.ա. 2-րդ հզ սկզբներից, սակայն Կենտ. Ասիայում նեոլիթը սկսվել էր դեռևս Ք.ա. 6-րդ հզ ( Անաու, Ջեյթուն, Նամազգա-թեփե և այլ հնավայրեր), իսկ մինչև «օազիսյան» քաղաքակրթությունը այստեղով է անցել Հայկ. լեռնաշխարհից համասփռվող հնդեվրոպական հզոր ալիքներից մեկը, դրանց մեջ հնդարիներն ու թոխարները, իրանական և հետագա եվրոպական մի շարք ցեղեր:
Նկ.24: Աջի Կուի հնավայրի ենթադրյալ ուղիղ կապը 
Շումերի և Մոհենջո Դարո հնավայրերի հետ 
(ճերմակ 
O օղակով` Գորգան հնավայրը):
 
   Առավել ևս, որ Իրանական բարձրավանդակի հյուսիսը դեռևս Ք. ա. 5-4-րդ հհ արդեն բնակեցված էր նախահնդեվրոպական երկրագործ ցեղերով (օրինակ` հենց մերձակից Գորգանի հովիտը,Նկ. 24): Ուստի, այդ երթուղին գոյություն է ունեցել շատ վաղուց և կապը Արևելքի` հատկապես Հայկ. լեռնաշխարհի, դրա և արևմտյան քաղաքակրթությունների հետ չէր կարող կտրվել: Եվ ամենայն հավանականությամբ «օազիսյան» մշակույթի կրողները եղել են վաղ հնդեվրոպացիներ` ինչը ակնհայտ է նրանց մշակույթից: Բոլորովին այլ խնդիր է համեմատաբար ուշածին կապն ու փոխառնչությունները արդեն զարգացած Միջագետքի հետ, ինչը վկայում են նաև «Մետաքսի ճանապարհին» հայտնաբերված մշակութային այլ հետքերը` մասնավորապես վասն կողմնորոշման աստղաբանական ժայռապատկերներն ու տարալեզու  արձանագրությունները    (տե'ս  «Նեբրայի երկնային սկավառակը»  ակնարկը, Նկ. 24a-b-c):
    Ուստի, հիմնականում Էտանայի առասպելով «օազիսյան» քաղաքակրթությունը Միջագետքի հետ անմիջականորեն առնչելը, մեղմ ասած մեծ միամտություն է ( Նկ. 24): Առավել ևս, Հայկ. լեռնաշխարհի հետ այդ մշակույթի ակնհայտ ընդհանրությունների և գրի բացակայության պարագայում (Ք.ա. 3-րդ հզ Հայաստանում սեպագրեր նույնպես չեն օգտագործվել, այլ միայն հինավուրց պատկերագրեր և ավանդական գաղափարագրեր: Իսկ դրանք` անգամ մինչև միջնադար… ):
    Ավա~ղ,  հնեաբանության և հնդեվրոպաբանության մեջ նման անախրոնիզմներն ու անտեսումները միակը չեն, և «արևապաշտությանը» զուգահեռ այստեղ նույնպես այլորեն դեռևս համագոյակցում է «լուսնապաշտությունը»…


   
- Ըստ լեզվաբանական վերջին հետազոտություններից մեկի (նորզելանդացի Ռ. Գրեյ և Ք.Ատկինսոն, տե’ս անգլ. NATURE  հայտնի գիտահանդեսը, 27.11.2003 թ) , նախահնդեվրոպական ամենահնագույն երեք լեզուներ են դասվում. հիթիթերենը ( 8700 տարի վաղեմիությամբ), ապա թոխարերենը (7900 տարի), և երրորդը  հայերենը (7300 տարի),  այնուհետև  հունարենը, ալբաներենը, պարսկերենը, օսեթերենը, հնդկերենն ու մնացյալը: Արևմտյան թոխարները Ք.ա. 3-2-րդ  հհ հաստատվել էին արդի մոնղոլական Թարիմ գետի ավազանում (Նկ. 1c, տե'ս նաև
«Երկրագործությունը որպես...»,Նկ. 5a-b), զգալիորեն ազդել չինական մշակույթի սաղմնավորման վրա և վստահաբար այստեղ հասցրել հնդեվրոպական որոշ եզրեր և դիցամոտիվներ (այդ այլ, քիչ ուսումնասիրված և անչափ հետաքրքիր թեմա է ): Ամենայն հավանականությամբ նրանք էլ ամրագրել էին «Մետաքսի ճանապարհը», թերևս կարակումյան բնակիչներից առաջ կամ միաժամանակ:       
    Թոխարների ինքնությանը վերաբերող դեռևս անտիպ մի հետազոտության մեջ
Ո՞վքեր են ի վերջո… «թոխարները»), մենք եկել էինք այն եզրահանգման, որ ըստ տեղանվան թյուրիմացաբար «թոխարներ» կոչվող, իսկ իրականում իրենց որպես «ուրումներ»  բնորոշող ցեղերը, Հայկ. լեռնաշխարհի հարավ-արևմտյան Արմե-Ուրմե-Ուրումե երկրամասից էին և հանդիսանում են նախահայերին շատ մերձակից այական ցեղեր: Այդ երկրամասից էին նաև կուտինները, որոնք Ք.ա. 3-րդ հզ 2-րդ կեսին խիստ որոշիչ դեր խաղացին շումերական II-րդ դինաստիայում և մասնավորապես Լագաշի գերակայության ժամանակ` նաև ի դեմս հանրահայտ կուտին Գուդեայի: Հայտնի «շինարար» մականվամբ, նա նաև հավատամքային զգալի փոփոխությունների հեղինակ է` մասնավորապես Էա-Հայա ծովաստծո դիցահամակարգի առնչությամբ:  Ըստ արևելագետ  W.B. Henning-ի, «նախաթոխարները» կամ նրանց նախնիք հավանաբար նույն կուտիններն են, որոնք մ.թ.ա 3-րդ հզ վերջերին հաղթեցին աքքադներին, հաստատվեցին Շումերում և Լագաշում իշխեցին մի քանի դար3:  Եվ եթե ճշմարիտ է պրոտոթոխարներ-կուտիններ առնչությունը, ապա այդ գալիս է առավել հաստատելու վերոնշյալ մեր այն եզրահանգումը, որ  «օազիսյան» քաղաքակրթությունը սնվել է միաժամանակ երկու մշակույթներից, որպես հնդեվրոպական ցեղեր հիմնականում կրելով Հայկ. լեռնաշխարհի մշակույթը, ինչը փաստվում է դիտարկված կամ դեռ ոչ ամբողջովին այդքան ընդհանրություններով: Այս դեպքում ևս, փոխազդեցությունները շատ հնարավոր են, երբ դրանք աշխուժորեն առկա էին Միջագետքի և Հայկ. լեռնաշխարհի միջև: Հանգուցային այս մեկ հանգամանքը իր հերթին գալիս է ամրագրելու թոխար-ուրումեացիների վերաբերյալ մեր դեռևս անտիպ տեսությունը:
 
    3«The first Indo-Europeans in history», 1978 թ., էջ 215-230: Հնդեվրոպաբան Colin Renfrew-ն նույնպես հակված է այդ տեսակետին, ինչը ավելի ուշ կարծեք հաստատեցին լեզվաբանական նշյալ հետազոտությունները: 
 
   
- Նախաբանում ասվեց, որ հնագիտական ամեն մի նոր բացահայտում մի նոր լույս է սփռում անցյալի խորխորատների վրա, սակայն հաճախ դրանք նաև մի փոքր խամրում են առավել, եթե անցյալի քիչ թե շատ հայտնի քաղաքակրթությունները մնում են կղզիացած համընդհանուր մշուշի մեջ:
     Այսուհանդերձ կարակումյան բացահայտումներն ընդունակ եղան ու դեռ ուղղելու են ընթացիկ շատ այլ վրիպումներ, եթե իհարկե ունենք ելակետային այլ մեկ  համեմատական հենակետ կամ տեսությունը: Այդ նախ Հայկ. լեռնաշխարհը որպես նախահնդեվրոպական լեզվաընտանիքի բնօրրանը լինելու տեսությունն է, երկրորդը` այդու նաև արիականների` ի դեմս հենց արման-արմենների, երրորդը` նաև «նեոլիթյան հեղափոխության» և ԾՆՆԴՈՑ-ԱՅԱ տեսության, ամրագրված նույնպես հնագիտական վերջին բացահայտումներով, ըստ որի այն  արդեն մեկ տասնամյակ է ի վեր հարկ էր ընդունել որպես վերջին սառցահալոցներից և մեզոլիթից հետո համամարդկային քաղաքակրթության նոր ելակետ (Նկ. 25):    
  Իսկ մեզ համար այս ամենը հատուկ բացահայտումներ չէին, այլ ընթացիկ «խաչբառային» լուծումներ հորիզոնական և ուղղահայաց վանդակների լրացումներով, կարակումյան «առեղծվածը»` դրա կենտ ու փոքրիկ մեկ քառակուսին: Եթե նման բացահայտումներն ընթանում են առանց մեծ գլուխկոտրուկների ու դեռ շաղկապվելով այլ «վանդակների» հետ, ապա որոնումները ճիշտ ուղղու վրա են ու դեռ ավելի ու ավելի հեշտացնում են անհայտների երևակումը: Իսկ հայտնի է, որ խաչբառերը հիմնականում կարող են ունենալ միայն մեկ լուծում` թեև առանձին տեղամասերում` մի քանի: Այլ խոսքով
.
                                
                                      
Եթե կշռաքարդ սխալ է, ապա  որքան ուզում ես ճիշտ չափիր,                                                                                      իսկ եթե ճիշտ` ոչինչ, եթե մի փոքր սխալվես…
                                                      
                                     
                         Նկ. 25: Նեոլիթյան միակենտրոնը օջախը Հայկ. լեռնաշխարհի կենտրոնում (ըստ նորագույն
                    բացահայտումների` նշագծված կարմիր գույնով) և նրանից սերվող նեոլիթյան երեք ենթաշրջանները,
                                     ի տարբերություն մինչ այդ ընդունված նեոլիթյան բազմակենտրոն վարկածների :
           Կարմիր գնդիկներով ներկայացված են հնագույն հնավայրերը (Գյոբեկլի թեփե, Ուրֆա, Նեվալի Չորի , Ք.ա.10-8-րդ հհ),
                          ապա Չայոնու, Քաֆեր Հոյուկ և Հալլան Չեմի հնավայրերը (Ք.ա. 9-8-րդ հհ), այնուհետև`
                                 ըստ նվազող ժամանակագրության և մշակութային հարաբերակցության  (Ք.ա. 9-6-րդ հհ ):      
             
                                              (գերմ. «bild der wissenschafh» գիտական ամսագիր, N°8, 2000թ.):

                                                                    (Երկրորդ մասի և ակնարկի ավարտ)  

            Ալեքսանդր Արորդի Վարպետյան                                               Մարսել, 25 մայիսի 2009 թ.

                                                                                           ¡  ¡  ¡

                                                                             ՀԵՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
   

     - Սույն քննախուզությունը ընդամենը գիտա-հետազոտական ակնարկ է, այսինքն` թեմատիկ էսքիզ և առաջադրանք հնարավոր գիտական ավագ թե կրտսեր հետազոտողներին: Այն ակնկալում է խորացում և զարգացում առավել
հանգամանալից մանրամասնություններով ու գոյություն ունեցող առատ հիմնավորումներով:
Այնպես` ինչպես լուսահոգի Մ. Գավուքչյանի Արատտայի վերաբերյալ ակնարկը (Բեյրութ 1988թ.), թեկուզ յուրացմամբ ամրագրվեց ու մտավ հայ իրականություն: Այդ բնավ մեր նպատակը չէ:
Մեր
«գզրոցում» նման ու առավել անսպասելի հետզոտությունները չեն պակասում, իսկ այլերը ծավալելու ո'չ ժամանակ ունենք, ո'չ որոշակի ծրագիր (անշուշտ բացի պատվերներից): Զի, հայագիտությունն ու ծագումնաբանությունը մեզ համար միշտ էլ եղել են օժանդակ ասպարեզ դիտարկելու համար պատմական ճշմարտությունները, մարդկային մտքի էվոլյուցիան, ըստ այդմ` վասն էիզմ ուսմունքի արարման և ապագագիտության:
    Ուստի, նյութը հրապարակվում է մասամբ նշյալ նկատառմամբ, կամ թեկուզ բանաքաղության և բանագողությունների...: Իսկ բանիմաց պրպտողներն ու մասնագետները հեշտությամբ կարող են գտնել հիշատակվող հանգամանքների աղբյուրները:
   Հասկանալի է, որ անգամ սոսկ ընթերցման համար անհրաժեշտ է ունենալ որոշ պատկերացումներ և գոնե մոտավոր ճանաչողություն` հատկապես ԾՆՆԴՈՑ-ԱՅԱ տեսության վերաբերյալ, ինչպես ընդհանրապես սույն կայքում հրապարակվող բոլոր նյութերը, կապված ԷՈՒԹՅՈՒՆ ոգե-գաղափարական համակարգի հետ:

  
  - Այսուհանդերձ, անգամ որպես գիտա-հետազոտական ակնարկ այն գալիս է հիմնավորելու և առավել ամբողջացնելու ԾՆՆԴՈՑ-ԱՅԱ դարակազմիկ տեսությունը, լուսավորելու որոշ հանգամանքներ` մասնավորապես
վաղնջագույն թռչնապաշտության ու դրա տարածա-ժամանակագրական էվոլյուցիայի առումով, ընձեռելով հետազոտական նորանոր թեզեր և բացելով  հեռահար այլ հորիզոններ:
   Հուսանք, որ այն նաև ակնհայտորեն երևակում է վաղ արևելագիտության և հնդեվրոպաբանության արդի ընդհանուր իրավիճակը ողջ աշխարհում, թեև ընթացող բուռն ու կարևոր բացահայտումներով, որոնք առայժմ ցավոք մնում են մասնակի: Այս առումով, խորհրդային գիտնականներ Թ. Գամկրելիձեի և Վ. Իվանովի
 «Հնդեվրոպացիներն ու հնդեվրոպական լեզուն» կոթողային աշխատությունը հիրավի պատմական երևույթ էր, թեև որոշ թերասացություններով ու երկրորդական վրիպումներով, և ինչ-ինչ շրջանակների  հակաճառություններով: Բարեբախտաբար դրանք մարվում են հնագիտական նոր բացահայտումների ու հետազոտությունների շնորհիվ, որոնք առավել հիմնավորում են այդ տեսությունը: Կարակումի «օազիսային» քաղաքակրթությունը դրանցից մեկն է: Իսկ հիրավի «օազիսային», զի թեև Միջին Ասիայում նեոլիթյան հիմքերի, այն մնում է «մշակութային դիֆուզիա» արդյունք, որով աստիճանաբար ու շարունակաբար քաղաքակրթվում, այլորեն` «գլոբալիզացվում» է ողջ Երկիր մոլորակը: Բնականաբար ո'չ միանգամից և ո'չ համասեռ:

 

  - Կարող է հարց առաջանալ թե այդ ինչո՞ւ այսքան համոզիչ փաստերի առակայությամբ պատմական իրողությունները չեն ստանում համամարդկային ճանաչողություն, երբ Վայոց ձորի ընդամենը 6000-ամյա մաշիկը արժանացավ այդպիսի ընդունելության, իսկ ոմանք այն անգամ բնութագրեցին որպես "այսբերգի ծայր":
    Պատասխանը մեկ քանիսն են:
    Նախ այն, որ Հայկ. լեռնաշխարհի մշակույթը ներգործել է բնաբանում նշված թեմատիկ էությունների աննկատ սկզբունքով, որոնք զարգացում են գտել տնտեսա-քաղաքականորեն առավել զարգացած քաղաքակրթություններում, և որոնց շուրջ էլ հիմնականում պտտվում են հետազոտությունները:
   Երկրորդ, գործում է հին և հեղինակավոր վարկածների նախապաշարմունքը` հատկապես աստվածաշնչյան ծագումնաբանության: Այդպես, Մ. Խորենացին իր իմացությամբ ու դատողականությամբ հանդերձ տուրք տվեց դրան, ըստ Նոյի առասպելի հավասարեցնելով եբրայացիների, ասորիների և հայոց նախնյաց ծինաբանությունը, երբ դրանց միջև նվազագույնը 8-7 հազարմյակներ կան: Այդպես, Գ. Չայլդի պես խորաթափանց մի հնագետ
«նեոլիթյան հեղափոխության
» բնօրրանի իր որոնումներում Հայկ. լեռնաշխարհ չմտավ, այդուհանդերձ նրա նշած  հնարավոր երեք  օջախներից` Հարավ. Միջագետք, Պաղեստին և Հյուսիս.Սիրիա, վերջինը ճշմարտամոտ էր:

  Երրորդ. անտեղյակությունը, այս անգամ կապված գիտական աշխարհում ինֆորմացիոն մոնոպոլիայի հետ: Զի,  բավական չէ ճշմարիտ լինել, հարկ է նաև, որ այն ձեռնտու լինի կարող և շահագրգիռ շրջանակներին: Վկա` թեկուզ միջնադարում Կոպեռնիկոսի արևակենտրոն տեսությունը և ողջակիզված քանի ուղեղների ճակատագրերը, հենց որոնց խարույկներն էլ որպես ջահեր լուսավորեցին մարդկությունը: Աշխարհաքաղաքական որոշակի իրավիճակում Վայոց ձորի մաշիկը բարեբախտաբար արժանացավ ուշադրության ու համամարդկային հնչեղության...
  -Ինչ վերաբերում է հայ իրականությանը, ապա դրա հայագիտական ծայրահեղ ծանծաղության մասին խոսվել ու խոսվում է բազմիցս: Այն աստիճան, որ սույն ակնարկը ակադեմիան և անգամ պարզ, մշակութային որևէ հանդես դժվար թե հրապարակեր: Դրանք նույ հարաբերակցության մեջ են` ինչ
«այծն ու այբուբենը » ...

  - Կա նաև զուտ մարդկային մեկ ֆենոմեն. մարդն ու գիտությունը ընդունում են շոշափելի, նյութական փաստեր, թեկուզ մեկ մաշիկ: Մինչդեռ մոտակա աստղեր թե հեռավոր քվազարներ ոչ ոք դեռ չի «շոշափել», ընդունվել են միայն նրանցից եկող ճառագայթային թե ռադիո-ձայնային ինֆորմացիաները, ինչպես նաև 13,7 միլդ տարիներ առաջ Բիգ Բանգի պարագայում, Սև խոռոչների դեպքում` ոչ անգամ այդ, իսկ գերլարերի տեսությունը հիմնված է միայն մաթեմատիկական, այսինքն` ոչ «նյութական» հաշվարկների վրա: Նման վերացական «հաշվարկներ» են նաև հնէաբանական շատ տեսություններ, այն տարբերությամբ, որ ունեն առկա կամ գալիք «շոշափելի» հիմքեր, ինչպես ԾՆՆԴՈՑ-ԱՅԱ տեսության պարագայում` բազմաթիվ փաստերը, իսկ հրատարակումից հետո` Գյոբեկլի թեփե հնավայրը և... այս համեստ «օազիսյան» մշակույթը: Սակայն, ինչպես եգիպտական հիերոգլիֆները, հնագիտական պեղածոներն ու արտեֆակտերը վերծանման անհրաժեշտություն ունեն, իսկ դրանում դիցաբանությունը, լեզվաբանությունը, մշակութաբանությունը և հատկապես էաբանությունը` իրենց խոսքը...

  -  Առայժմ պեղված է աշխարհի ամենահնագույն Գյոբեկլի թեփե տաճարի 3-5%: Պեղումները շարունակվում են բավականին դանդաղ, սակայն հասկանալի պատճառներով շրջանառության մեջ է դրված մեկ վարկած, ըստ որի այդ հսկայական հուշարձանի հեղինակները եղել են անհայտ ու անհետացած քոչվորներ: Այլ խոսքով հուշարձանը էթնոմշակութապես «անտեր» է...Եվ որքան էլ խնդրահարույց է այդ հանգամանքի լուսաբանումը, աշխարհում առայժմ միայն մեկ անձ կարող է փաստել դրա էթնոմշակութային պատկանելությունը:
   Եվ հենց նրան էլ հայրենե բացառիկ բութ իշխանությունները (ավելի ստույգ` տգետ ու ոճրագործ երբեմնի նախագահը)  պապուասների պես վտարեցին Հայաստանից:

                               Հիվանդ մարմինը այլևս դեղ չի ընդունում, հիվանդ ազգը` ...ճար...
 

                                                                                                        
                                                                                                                Մարսել,
 11. 07.2010 թ.