ՃԱՆԱՉԵԼ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ
  Սկզբնաէջ      
                               ԷՈՒԹՅՈՒՆ-ԷԻԶՄ                                                                          
 
  ԱՄԱՆՈՐՅԱ...

ԳԵՐԹՈՒՅԼ ԳԵՐՈՒԺ

   
 
Գերությունը առողջության չափանիշ չէ,
հեղինակությունը՝  հանճարեղության,
հռետորությունը՝ ճշմարտության,
զոռբայությունը՝  զորության:
Ընդհանրապես՝  ճիշտ ընդհակառակը...
          
                                                                                                           

    Անհեթեթ թվացող մի հասկացություն, որն այդուհանդերձ արծարծվում է արդի տիեզերագիտության մեջ և անգամ որոնվում: Դրա տարբերակումներից մեկը նկատվում է գրավիտացիան, որը հայտնի չորս փոխազդեցություններից ամենաթույլն է, սակայն պահում է ողջ Տիեզերքը  
(մյուսները՝ թույլ և ուժեղ փոխազդեցությունները և էլեկտրամագնիսական ֆենոմենը ): Այդ մասին խոսել ենք «Էություն» հատորում (Երևան 1995թ., էջ 106-107 և այլուր) և անդրադարձել տարբեր առիթներով:
     Նույնը և այլք ու նախնիք, առանց այդպիսի բնորոշման
և տիեզերաբանական սահմանման:

    Այդպես, «Սասնա Ծռեր» տիեզերավեպի պատումներից մեկում խոսվում է «թզուկ իմաստունների» մասին: Նրանցից մեկին հանդիպելով Դավիթը դնում է գրպանը, բերում տուն ու հարցնում Ձենով Օհանին: Նա բացատրում է, որ նրանք մեզ պես մարդիկ են, բայց նրանց զորությունը ոչ թե մկանների մեջ է, այլ՝ խելքի: Ստուգելու համար Դավիթը 40 փութ գարու պարկը դնում է թզուկի առջև և հրահանգում կախել Քուռկիկ Ջալալու վզից: Թզուկը չի էլ փորձում, ձիուն բերում է պարկի մոտ, բացում կապիչը և երբ ձին կռանում է պարկի վրա՝ կապիչը գցում ձիու պարանոցին:
    Դավիթն ապշում է.
 «Ծօ՜, ըղորդ կըսէն, սրանք որ էլան,
 մեր գործ թարսվավ,
 մեր ժամանակն ընցավ-գնա՜ց...»:

   Այդպես, կանխազգացվում էր տիտանների ժամանակի, այսինքն՝ ֆիզիկական ուժի գերակայության վախճանը: Ի վերջո Բանական մարդը աշխարհի ամենահզոր արարածը չէ, սակայն հենց նա դարձավ աշխարհի տերն ու արմատապես վերափոխեց այն բանականության, այսինքն՝ իր «գերթույլ գերուժով»: Գերթույլ գերուժի մեկ այլ դրսևորումն է ճնճղուկը, որն իր տեսակարար կշռի և մկանային ուժի հարաբերակցությամբ ամենազորեղ կենդանին է աշխարհում, իսկ ընդհանրապես թռչնազգիները՝  առաջին «իկարոսները» և օդանավների նախատիպերը 1...

   
  
1 Անչափ ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ թռչնազգիները ծնվել են դինոզավրերի երբեմնի փոքրիկ ցեղակիցներից, խուսափելու համար խժռվելուց հարկադրվելով թռչել, ի վերջո դառնալով «Ճոննաթան ճայերի» երևակայական մոդելներ, իսկ սրբազան կենդանիներին և անգամ անշունչ առարկաներին օժտելով ոգեղինության թևերով ( Պեգաս, արեգակի թևավոր սկավառակ, Հերմեսի թևավոր ոտնամանները ևն): Այնպես՝ ինչպես նախամարդը վասն գոյատևման «զոռ տվեց» բանականությանը մինչև «թզուկ իմաստունների» հայտնությունը: Այդպես, տիտանական դինոզավերերը վերացան՝ նրանց փոքրիկ ազգակից մողեսները՝ հարատևեցին...
   Արտաքնապես այս մետամորֆոզների ընդերքում էվոլյուցիոն վեկտորային գործընթացներ են, մինչև Բանական մարդու վերաճը գերմարդու, Homo spiritus-ի և աննյութական գոյավիճակի, իսկ նյութական տիեզերքը՝ ըստ նպատակահարմարության
և
հավերժացման ՝ կիբեռնետիկական «վերջնական վիճակին»...

    2 
Եթե ժամանակին ասվում էր «Ժամանակը դրամ է», ապա այսօր. «Ինֆորմացիան՝  կապիտալ»:  Իսկ Երկրորդ Աշխարհամարտում  բրիտանացիների Enigma վերծանող մեքենան զգալի դեր է խաղացել ռազմական գործողություններում  և գերմանացիների դեմ հաղթանակում, պատճառելով նրանց անչափ մեծ կորուստներ: Ըստ ոմանց, անգամ իբր այդ է որոշել պատերազմի ելքը: Մինչդեռ այսօր վիրտուալ միջոցներով միջամտում և շեղում են այլ երկրների ընտրական ընթացքները, էլ չխոսելով գիտական, տնտեսական, մշակութային թե այլ լրտեսության մասին...

 

 
 Ավելի որոշակի՝  2016 թ. ապրիլին, ՆԱՏՕ-ն ազդարարեց, որ ինֆորմացիոն-կիբեռնետիկական, այսինքն՝  աննյութական-վիրտուալ տարածքը այլևս պաշտոնապես դիտվում է որպես «ռազմական գործողությունների ասպարեզ»  ( երկրային, ծովային և օդային ասպարեզներից հետո ), համապատասխանաբար պաշտպանական և հարձակողական զինանոցով և մարտավարություններով: Անշուշտ, տնտեսական և գաղափարական պատերազմներից հետո «ինֆորմացիոն պատերազմը» մինչ այդ արդեն կար, բայց ոչ այդպես գիտակցված և համակարգված
2, պարզապես էվոլյուցիոն իներցիայի և օրինաչափությունների բերումով, կատարելապես համապատասխան էիզմի նյութ-էներգիա-ինֆորմացիա-էություն հիմնադրույթներին և համատիեզերական օրինաչափություններին ( www.eutyun.org/S/E/GN/Informacia.htm ):
   Այլ խոսքով, հիրավի անցնում էր «տիտանների ժամանակը», որի կեցական մեկ դրսևորումն է նաև հրեանների կենսափորձը (ակնարկը՝  փոքրամարմին Դավթի և հսկա Գողիաթի մենամարտը ): Այդպես,  մերժելով ավազակապետի ուժային առաջարկը. «Մենք կգնան այլ ճանապարհով» -ասեց Քրիստոսը և փլուզեց հռոմեական հսկա կայսրությունը: «Մենք կգնանք այլ ճանապարհով» - կրկնեց Լենինը և փլուզեց ռուսական դարավոր կայսրությունը: Այլ մեկ ճանապարհով Գանդին առանց մեկ կրակոցի Հնդկաստանը ազատագրեց անգլիական լծից...

    «Գերթույլ գերուժի»  այլ մեկ կանխազգացում է նաև Արիստոտելի այն համոզմունքը, ըստ որի.
«Կա ինչ-որ բան, որը շարժում է, շարժման մեջ չգտնվելով, որևէ բան, որին իրենից ներկայացնում  է  էություն և ռեալ ակտուալություն» (ռեալ կամ բարձրագույն ակտուալություն-բանականություն կամ Աստված: Լրացումը՝ մերը, «Метафизика», Москва-Ленинград 1934, էջ 210): Մենք ցայսօր զարմանում ենք այդքան հանճարեղ կռահման վրա:
     Զի, այս համոզման մատչելի օրինակը ճաղավոր կամ սովորական անիվն է ( հմմտ. «Չարխի ֆալակ»-Բախտի անիվը «Սասնա ծռեր» տիեզերավեպում
 3...), որի նույն շառավղի վրա գտնվող կետերը որքան կենտրոնից հեռու՝ պտտվում են այդքան եռանդուն և արագ: Եվ ընդհակառակը, որքան մոտ՝ այդքան ավելի ու ավելի դանդաղ, կանգ առնելու համար անվի առանցքում: Նույնը էլեկտրոնները ատոմի միջուկի շուրջ 4
և համայն տիեզերքի պարագայում, Բիգ-Բանգից առաջ ( Եզակիություն-գերԷություն...) և հետո ( վիճակի հակադարձում, ֆիզիկական, անվերջ ընդլայնվող տիեզերք):
   
    Որպես միկրոկոսմոս, նման մի ֆենոմեն դրսևորվում է Բանական մարդու մեկ կենսաշրջանում, երբ տարիքի հետ, ֆիզիկական աշխուժությանն ու կենսունակությանը փոխարինելու է գալիս ներքին հասունությունը, կամ յոգերի կենսափորձերում թե արևելյան մարտարվեստներում, երբ զգացմունքների զսպումն ու ներքին կենտրոնացումը բազմապատկում է մարզիկի ներուժը: Եվ այդ անգամ սովորական մարզաձևերում, երբ ոգի կոչված խորհրդավոր ֆենոմենը ընկած բռնցքամարտիկին հանում է ոտքի կամ նույն ծանրամարտիկին օժտում 5 կգ լրացուցիչ բեռի կարողությամբ:

    Այդ առավել ցայտուն է հոգեգործունեության ասպարեզում ընդհանրապես և մասնավորապես՝ արվեստներում, գիտություններում թե հավատամքներում: Արվեստի գործը հանճարեղ է ոչ այնքան իր կատարելությամբ, պերճությամբ, ծավալով թե թմբկահարումներով՝ որքան խորությամբ և բուն էությամբ: Նույնը գիտություններում: Ա. Էյնշտեյնը ընդամենը չորս հոդվածով փոխեց ֆիզիկան, տիեզերագիտությունը և աշխարհի վերաբերյալ մեր պատկերացումները: Փիլիսոփայության թե հավատամքային ասպարեզներում մտքի և հոգևոր տիտաններ, ինչպես Կոնֆուցիոսը, Սոկրատը, Բուդդան, Քրիստոսը թե Մահումեդը մեկ տող անգամ չեն գրել, սակայն փոխել են քաղաքակրթական էվոլյուցիայի ընթացքը, լինելիության և մարդու ճակատագիրը:
    Ի վերջո, ըստ Հովհաննու ավետարանի.
  «Ի սկզբանե էր Բանը ( իմա՝ Էությունը...)... եւ Բանը Աստված էր... Ամենայն ինչ նրանով եղաւ... Կեանքը նրանով էր...» ( հմմտ. պլատոնյան eidos-նախագաղափարները, որից միաժամանակ հուն.  idea-գաղափարը և  ideal-կատարելության տիպարը, իսկ հայերեն էանալ նշանակում է «ի բնէ լինել» և «Հոր նման դառնալ»... )   
    Անդրադառնանք, որ դիալեկտիկայում երրորդ օրենքը նույնպես ազդարարում է քանակականից որակականի անցում, իսկ ըստ էիզմի. «Բանականությունն է բնորոշում կեցությունը»՝ ի տարբերություն էնգելսյան. «Կեցությունն է բնորոշում բանականությունը» սկզբունքին, որը ճիշտ է միայն թերհաս գոյացությունների համար (այստեղ ևս գործում է Հակադարձման համատիեզերական օրենքը...):
    Այսինքն այն՝ ինչը կատարվում է հիմա և հպանցիկ ակնարկվեց վերևում, թեև սովորական մահկանացուների համար դրանք կարող են թվալ սոսկ տեսական ֆենոմենները, ինչպես քվանտային մեխանիկան կամ բազմակի չափությունները՝ անգամ ֆիզիկոսներին Այդուհանդերձ, ժամանակակից տեխնոլոգիաները առանց դրանց իրականացվել չէին կարող: Այս առումով գերթույլ գերուժը հիրավի այլ մեկ չափություն է և այլ մեկ իրականություն, որտեղ մեխանիկայի դասական օրենքները այլևս չեն գործում, ինչպես հենց քվանտային աշխարհում:

   Նման օրինակներ թե համաբանություններ կարող են բերվել անսահման: Բացատրությունը կարող է լինել միմիայն տիեզերաբանական, իմա՝ դեդուկտիվ-արտածական, ընդհանուրից մասնակի կամ ընդհակառակը՝ ինդուկտիվ սկզբունքով, ֆենոմենների ընդհանրացմամբ ու վերացարկմամբ:  Ինչն էլ կատարվում է իրականում և հենց այստեղ՝  մեր դատողություններում ( իմա՝ ըստ էիզմի «և՛ դրսից, և՛ ներսից», էություն-երևույթ հարաբերակցությամբ...  ):
    Եվ այդ է էիզմի խիստ առանձնահատկությունը ամենայնի իր դիտարկումներում:
   Միանշանակ պարզ է, որ մինչև Մեծ Անհայտ կամ գերԷություն ճանապարհը դեռ երկար է, իսկ Տիեզերքը ունի
մահկանացուներիս դեռևս անհայտ խորություններ և խորհուրդներ
5:
Դրանց մեկ համեստ՝  բայց  կարևոր մասը շարադրված է Opus Magnum անտիպ հատորում: Դրանում նույնիսկ ձևակերպված են առաջարկներ տարբեր գիտությունների զարգացման համար: Զի, եթե գիտեք  էվոլյուցիայի 12 000-ամյա տրամագիրը, հաջորդ հազարամյակի զարգացումները ընդհանուր առմամբ դժվար չէ կռահել, երբ գերթույլ գերուժի և էության որոնումները տանում են դեպի մանրաշխարհ, դեպի վիրտուալ թվացյալ իրականություններ: Նյութա-երևութական իրականությունից հետո՝ գաղափարական, ապա՝  Էութենական ( հանգամանալից՝ «Հայտնություն» հատորում, Երևան 2006 թ.):
  Մարդկությունն արդեն մեկ ոտքով այնտեղ է: Անշուշտ՝ ինչպես միշտ, բնական ընտրությամբ:
         Թզուկ իմաստունների և իմաստուն փոքրամասնությունների աչքը լույս...

         Եվ հենց այս է.
    
«Ե՛վ ճանապարհը, ե՛ւ Ճշմարտութիւնը, ե՛ւ... անդին...»:
     Այդ արդեն այլ նյութ է, մասամբ շարադրված «ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ» հատորում ( Ա.Վ., Երևան 2006թ.):

     3  Տիեզերական անվի մեկ տարբերակը «Չարխի ֆալակն» է ( Բախտի անիվը) « Սասնա Ծռեր»  տիեզերավեպում: Այլ մեկ տարբերակը՝ չին. Ին-Յան հավերժական անիվը, որը գործում է ըստ էիզմի դիալեկտիկա մտցրած Հակադարձման օրինաչափությամբ www.eutyun.org/S/EUTYUN-EIZM/HAKADARZ%20%2021.02.2016.htm ): Առանց այդ որևէ շարժում գոյություն չունի, իսկ տիեզերքը դիալեկտիկական երեք օրինաչափություններով ո՛չ սկսվում էր, ո՛չ փակվում ( հակադրամիասնության, բացասման բացասում և քանակականից որակականի անցում, որն ինքնին հակադարձում է... ): Եվ այդ ի տարբերություն էիզմի որդեգրած «բաբախող Տիեզերք» մոդելին՝ համապատասխանելով այլևս ժխտված «հարթ մոդելին» («Էություն» հատոր, էջ 158):
 
    4
Ատոմի միջուկի շուրջ գրգռված էլեկտրոնները փոխում են իրենց ուղեծիրը և հեռանում միջուկից, ապա բաց թողնելով հավելյալ ֆոտոնը վերստին վերադառնում նախորդ ուղեծիր:


  5 Այդպիսի մեծ անհայտներից մեկը «սև էներգիա» կոչեցյալ ֆենոմենն է, որը ենթադրաբար զբաղեցնում է տիեզերքի 68 %: Եվ չնայած իր խիստ նոսր խտության ( մոտավորապես 10-29 g/cm3 ), իբր հանդիսանում է ընդլայնվող տիեզերքի պատճառը: Ոմանք, ինչպես իտալ. տեսաբան C. Veneziano-ն, այն բնորոշում են որպես կվինտէսենցիա-հնգէություն...
 
                                                                             
       
          Ալեքսանդր Արորդի Վարպետյան                                                           Մարսել, 24 դեկտեմբեր 2016թ.