Սկզբնաէջ      
    ԷՈՒԹՅՈՒՆ-ԷԻԶՄ
  12 օգոստոսի 2016 թ.
                                      
 
              ԷՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՆՇՄԱՐՆԵՐ

 
                                                                                                                                      
                                      
  Ստախոս չէ նա ով հավատում է իր ստերին,
այլ նա՝ ով իր ճշմարտությանը չի հավատում
:
  
   - Ըստ Սոկրատեսի. «բարոյականությունը գիտություն է»: Վկա՝ բարոյագիտությունը:

   - Ըստ էիզմի Ճշմարտությունը՝ Էություն: ( http://www.eutyun.org/S/E/Verite/V_090224_Verite.htm ):

   - Ըստ նեյրոբիոլոգիայի, ստախոսությունը պահանջում է առավել հոգէներգետիկ ծախս, քան՝ ճշմարտությունը: Զի, կատարվում է միաժամանակ երկու գործառույթ: Ստախոսը նախ մտաբերում է ճշմարտությունը, ապա ասում հակառակը կամ մոգոնում նման ու իբր համոզիչ մի բան, միշտ հետևելով ակամա ճշմարտությունը մատնելուց: Ստի դեդեկտորները գործում են այդ սկզբունքով
( «Լավ ստախոսը պետք է գոնե քիչ թե շատ ճշմարտությունն իմանա» ):
   
  - Ըստ օպտիկական հետազոտությունների, շեղ թե բեկված գծերը կամ խորդուբորդ մակերեսները ավելի դժվար են ընկալվում, քան շիտակ թե պլաստիկ շրջագծերը և հարթ մակերեսները: Զի, վերջին պարագաներում ընդամենը մի քանի հիմնակետերով գլխուղեղում կառուցվում է պատկերը, ըստ ենթագիտակցորեն երկրաչափական օրինաչափությունների: Մինչդեռ հակառակ դեպքում անհրաժեշտ են լրացուցիչ կետերի գրանցում (ուղիղ գծի դեպքում՝  ծայրային 2 կետերը, բեկված գծի դեպքում՝ նվազագույնը 3, իմա՝  + բեկման կետը, շրջանագծի դեպքում՝ կենտրոն և շառավիղ: Այդպես նաև հարթ թե խորդուբորդ մակերեսների պարագաներում):

   -Նույնը համաչափությունների և ներդաշնակությունների պարագաներում, ինչպես Լ.Ֆիբոնեչչիի ամբողջ թվերի շարքի ( յուրաքանչյուր թիվ հավասար է նախորդ 2 թվերի գումարին) և գեղագիտության մեջ Ոսկե հատման հարաբերակցություններում (3-5-8 ): Թվային այդ հարաբերակցությունը համատարած է բնության մեջ, սկսյալ ծաղկաթերթիկների քանակից մինչև Հավանականությունների տեսություն:
   
  -Հայտնի է նաև, որ իմաստությունը տարբերվում է սոսկ իմացությունից իր պարզությամբ և ոգեղինությամբ: Այնպես, ինչպես անաղարտ հոգիներն են ջինջ հայելիների պես արտացոլում բուն իրականությունը: Մինչդեռ, փոշոտ և ծուռումուռ հայելիները աղճատում են ամենայն:   

  - Իսկ ըստ  Rutgers համալսարանի հետազոտությունների (Նյու Ջերսի), հավատարմությունը բարենպաստ է առողջության համար: Հավատարիմ այրերը սրտանոթային ավելի պակաս խնդիրներ ունեն և ավելի երկարակյաց են, քան՝ դավաճանները: Այդու էլ ավելի երջանիկ են:
( http://www.gqmagazine.fr/sexe/news/articles/voici-ce-qui-nous-pousse-a-etre-fidele-dans-une-raltion/43929 ):
  
  -Մինչդեռ, կենսաբանական, էլեկտրոնիկ թե այլ չարաբնույթ վիրուսների հետևանքները և մաքրություն-անաղարտության անհրաժեշտությունն ու բարեբերությունը եղել է բարոյահոգեբանական գործոն ամենայնում և մասնավորպես հավատամքներում: Այստեղից էլ հավատն ու մաքրությունը որպես զորություն համոզմունքը (տե՛ս. «Բհիշմայի  բարդույթ» էսսեն. http://www.eutyun.org/S/E/G-Inchutyun/BhishmayiBarduyt.htm ):

  Այս բոլորը մենք գիտեինք մեր կենսափորձից, պոեզիայից և գրականությունից: Պարզվում է, որ դրանք ունեն տիեզերաբանական հիմք, ինչպես էութենական սերը, ոգեղինությունն ու ամենայն, և էվոլյուցիոն «վեկտորը»: Այդ ևս կռահվել և արտահայտվել է դիցաբանորեն և արձագանքում է ստուգաբանորեն 1:  
   Ահա թե ինչո՞ւ մենք բնազդաբար թե էվոլյուցիոն իներցիայի բերումով հակվում ենք հոգևոր բարձրագույն արժեքներին, վեհության, մաքրության, ոգեղինության և սուբլիմացիայի 2: Այլ մեկ տարբերակով, այդ նյութական մարմնից հոգու տարանջատումն ու հավերժացումն է: Լինելության և կյանքի բուն իմաստը, որպես «ճանապարհ»...  
    Նույնը գեղեցկության, ստեղծագործության, արդարության, մաթեմատիկայի, կիբեռնետիկայի և լինելության բոլոր դրսևորումների վերաբերյալ: Այն, ինչը «Էություն» հատորում ներկայացված է որպես «Արարածա-տիեզերական «բառարան» ( էջ 522-550, http://www.eutyun.org/S/E/G-Eutyun/06-05.htm ):  
   Այսքանը որպես էիզմի նշմարներ, որպես ուսմունքի հիմնադրույթ - կենսափորձից վերցրած թե կռահված մեր աշխարհայացքի տիեզերական օրինաչափությունների բացահայտում: Ըստ այդմ՝  նաև այլերի կռահում սոսկ կենսափորձի փոխարեն կամ ի լրացում դրան: Այն, ինչ էաբանության հիմքերի հիմքն է և խիստ տարբեր դասական փիլիսոփայությունից:  
   Այսու, էիզմը որպես այլ աշխարհայցք, ակնկալում է մարդկային էության առավել երևակում և ինքնաճանաչում, ունակությունների հավելում, բարոյականության և հոգևոր արժեքների գերակայում, և «Բանականությունն է բնորոշում կեցությունը» սկզբունքով, այլ մի կեցություն ( ի տարբերություն էնգելսյան «Կեցությունն է բնորոշում բանականությունը» սահմանման 3 ):
   Եվ բնականաբար նոր մարդու կամ գերմարդու երևակում, համընդհանուր էացման ճանապարհին:
   
         Այսքան ու շատ ավելի խորություններ և խորհուրդ ունի մեր առեղծվածային
                     Է-ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ունակ փոխելու ողջ մի ճակատագիր...

 
 
1
Լատ. vector-ուղղություն, vehere-տանել, ամբարձել, եվրոպ. convection-կոնվեկցիա հասկացությունից ( հմմտ. «կոնվեկցիոն շրջանառություն» որպես երկրաչափական  դիալեկտիկական պարույրի ֆիզիկական տարբերակ ): Զուգահեռները` vehementia-եռանդուն զորություն, գոթ. wih-վեհ, սուրբ, տաճար, հին պարսկ. vahyah-լավագույն, հայ. վեհ-բարձր, վսեմ, վեհեր-ահ, հրաբխային  Վահ (որպես նաև արարչական երևույթ) և հրեղեն  Վահագն աստվածություններ, եբր. փոխառյալ Yah –աստված, Ահիահ-Յահվե-Եհովահ... ևն: Այս ևս հասկացությունների «կոնվեկցիոն շրջանառություն» է, ինչն արտացոլում է նախնյաց տիեզերաբանական պատկերացումները:

 2 Սուբլիմացիա- ֆիզիկականորեն՝ պինդ մարմնի անմիջականորեն գազային վիճակի անցումը՝ առանց միջանկյալ հեղուկացման: Հմմտ.«կոնվեկցիոն շրջանառության» ֆենոմենը): Հոգեբանորեն- բնազդների մաքրեցում, վեհացում և ոգեղինացում:

   3 Այդ թերհաս գոյաձևերի համար, հասունների համար՝ ընդհակառակը:

 
   
                    
  Մարսել, 12 օգոստոսի 2016 թ.