ՃԱՆԱՉԵԼ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ
  Սկզբնաէջ      
 
 
 
  Ալեքսանդր Վարպետյան

Է ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՄԱՐԴԿՈՒԹՅՈՒՆ  (պարույր 6-րդ),     5. Արարածա - Տիեզերական համառոտ "բառարան"