ՃԱՆԱՉԵԼ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ
  Սկզբնաէջ      
 
 

 
ԿԱՏՆԱ 

       ( պատմամշակութային քննախուզություն 4 մասից )

Է-Էություն ուսմունքը նյութական իրերից ու իրականությունից ոչ պակաս կարևորում է հոգևոր իրականությունը, որից անբաժան են հավաքական հիշողությունը, ենթագիտակցությունն ու   գիտակցությունը, մշակութային արժեքները և ի վերջո «հոգևոր հայրենիքը»:
Դրանք ևս ենթակա են  յուրացման,  ինչպես գաղափարները, հեղինակային իրավունքներն ու անգամ «հոգիները»: Եվ եթե այլք նյութական իրականության և հուշարձանների հետ հասկանալիորեն կուզենան յուրացնել նաև այդ , ապա նույնքան օրինաչափ է,
որ դրանց հեղինակների  հետնորդները  տեր կանգնեն  իրենց հոգևոր ժառանգությանը:
Իսկ եթե դուք ձեր անդաստանի ընդերքում հանճարեղ գանձ եք գտել,  
ուրեմն այն միմիայն ձեր և... արժանավորների սեփականությունն է:                 
ՄԵՆՔ ԴՐԱ ՏԵՐՆ ԵՆՔ.
..

                        16/08.2009թ.,  Ա. ՎԱՐՊԵՏՅԱՆ
                             ԿԱՏՆԱ
   
                                           
 
          
                           Մաս Առաջին
     Եվս մեկ հնագիտական բացահայտում եկավ լրացնելու արևելագիտության և
մասնավորապես հայագիտության «խաչբառի» հանգուցային մութ վանդակներից մեկը, թեև Կատնա հնավայրը այնքան էլ նոր չէ: Այն արդեն պեղվել էր 1924-29 թթ, ֆրանս. Ռ.դը Մենսիլի կողմից, բայց մնացել թերի..     


                                                    ԿԱՏՆԱ                                  
                                                          Մաս Երկրորդ


      
Էթնոմշակութային և պատմաքաղաքական  համայնապատկերի
հաստատուն հենք ունենալու համար, նախքան բուն դիտարկումների ամփոփումը մեզ անհրաժեշտ է կատարել մի քանի լրացումներ ու զուգորդումներ, ինչը ցավոք չի արվում հատկապես Հայկ. լեռնաշխարհի հնագույն մշակույթի անտեղյակությունից կամ անտեսումից: Այլ կերպ հայտնիև նոր բացահայտումները ներդաշն նեյրոնների պես չէին հարակցվելու և մեր հետազոտական «խաչբառը» երբեք չի լուծվելու: 
                            ԿԱՏՆԱ                                  
                               Մաս Երրորդ
  

 Այժմ, վասն ակնկալիք էթնոմշակութային հարակցումների և
ամբողջական «գորգահենքի», մեզ անհրաժեշտ է նաև դիտարկել
բուն հայ-արմենների առկայությունը տարածաշրջանային այդ
խմորումներում: Անշրջանցելի ու գերկարևոր մի հանգամանք, որը
արևելագիտության կաղ գարշապարն է և ԾՆՆԴՈՑ-ԱՅԱ տեսությամբ
նրան նետված մեր ձեռնոցը, որն առայժմ ոչ ոք չի համարձակվել վերցնել: Մինչդեռ այն ընդունակ է լուսաբանելու մթին մի շարք հանգույցներ, լրացնելու «խաչբառային» վանդակներ և գլխիվար
հեղափոխելու դարավոր քանի թյուրիմացությունները... 

                             
                            ԿԱՏՆԱ
                                  
                        Մաս Չորրորդ
 
(ավարտ) 

 Կարծում ենք որոշ հանգամանքներ բավականին պարզվեցին և մենք արդեն կարող ենք անցնել ընթացիկ սույն քննախուզության ամբողջացմանն ու ամփոփմանը, գոնե առաջին մեր այս դիտարկման սահմաններում: