ՃԱՆԱՉԵԼ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ
  Սկզբնաէջ      
 
 
 
  Ալեքսանդր Վարպետյան

Է ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

( ԱՍՏ - Ամենայն Ստեղծի Տեսություն, 688 էջ )
Երևան-1995


«ԷՈՒԹՅՈՒՆ»-Ազգային Իմաստության Տաճարի
որոնյալ առանցքային ուսմունքը,

որի երկնումը նախախնամորեն կատարվեց սպասվածից
անհամեմատ շուտ և շարադրվեց համարյա մեկ շնչով:
Այս ուսմունքով էին պայմանավորված հետևելիք
տեսությունները, աշխատասիրություններն ու համանուն
ոգե-գաղափարական համակարգի կազմավորումը`
3-րդ հազարամյակի շեմին ...
 
 
 

«ԷՈՒԹՅՈՒՆ»  գիրքը բաղկացած է յոթ պարույրից (բաժնից):
Կայքում զետեղում ենք յուրաքանչյուր պարույրից մեկ հատված.

  պարույր 1-ին,  ՖՅՈՒԶԻՍ 11. Ֆիզիկան երեկ և այսօր
  պարույր 2-րդ,  ՄԵԾԱՇԽԱՐՀ  7. Գերտիեզերք
  պարույր 3-րդ,  ԿՅԱՆՔ  2. Կյանքի երևակումը
  պարույր 4-րդ,  ԲՆԱԶԱՆՑ ԱՇԽԱՐՀ  4. Դաշտա-ուժային բնազանցություններ
պարույր 5-րդ,  ՆԵՐԱՇԽԱՐՀ  8. Հանճարեղություն
  պարույր 6-րդ,  ՄԱՐԴԿՈՒԹՅՈՒՆ  5. Արարածա-տիեզերական համառոտ "բառարան"
  պարույր 7-րդ,  ԷՈՒԹՅՈՒՆ
 4. Էության մետամորֆոզները
 
  Ամբողջությամբ. https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=2CB24E641477EDF3%21748&app=WordPdf

Տե'ս նաև`
        Ա.Վարպետյանի առեղծվածը,
        Ա.Վարպետյանի գրքերը,
        «Ինչություն»: