ՃԱՆԱՉԵԼ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ
  Սկզբնաէջ      
 

Որքան էլ զգոն, սույն ակնարկը հրապարակվում է միմայն որպես տեղեկատվություն գիտական աշխարհում կատարվող հետազոտությունների և էիզմի հետ դրանց անմիջական առնչության վերաբերյալ: Իսկ զգոն, զի նման  բացահայտումները չար ձեռքերում չարիք են դառնում, ինչպես միջուկային էներգիան կամ ռազմաքաղաքական տեխնոլոգիաները, նեյրոլինգվիստիկան, պսիխոֆիզիկան թե ինֆորմացիոն-ալիքային ներգործությունները: Առավել ևս, որ.           

                                  
             Աղբի մեջ առողջ սերմը առնետներ է սերում,        
                                                         արիական արժեքները` ժանտա
խտ..      .

  01/02.2010թ.,Ա. ՎԱՐՊԵՏՅԱՆ            ԷԻԶՄԸ  ԵՎ ՆԵՅՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ                             
                                                             ( նեյրոկենսաբանություն, նեյրոհոգեբանություն,         
                                              նեյրոփիլիսոփայություն, նեյրոռոբոտիկա, նեյրոպլաստիկա ևն)

                                                                                       
                                 
Ընթացիկ դիտարկումներ
                                       Մաս Առաջին

  ... Ընթացիկ սույն դիտարկումները վերաբերում են նոր տեխնոլոգիաների ներդրման հետ թափ առած նեյրոգիտություններին, որոնք մի կողմից սրբագրում են զուտ դատողականությամբ ձեռք բերված հումանիտար գիտություններն ու էմպիրիկ աշխարհաճանաչողությունը, մյուս կողմից` ուղղակիորեն առնչվում էիզմի հիմնադրույթներին: Առավել ևս, որ գլխուղեղը արդ համարվում է մարդու` ո'չ ավել-ո'չ պակաս,  բուն ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ !!! ( Essence, վերջապես!, իսկ իրականում` ներաշխարհը... ) և ըստ ոմանց, Կոպեռնիկոսի և Չ.Դարվինի հեղափոխություններից հետո երրորդ շրջադարձային հեղափոխությունը ակնկալվում է առեղծվածային գլխուղեղի ու գիտակցության ասպարեզում: Այս առումով էիզմը  ստանում է իր ողջ նշանակությունը և դժվար է այն գերագնահատելը...  

 09/02.2010թ., Ա. ՎԱՐՊԵՏՅԱՆ              ԷԻԶՄԸ  ԵՎ ՆԵՅՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ                                ( նեյրոկենսաբանություն, նեյրոհոգեբանություն,
        նեյրոփիլիսոփայություն, նեյրոռոբոտիկա, նեյրոպլաստիկա ևն)
         
   
                                            
                                         Ընթացիկ դիտարկումներ
 
                                   Մաս Երկրորդ
 
     Սույն ակնարկի Առաջին մասում ներկայացվեց նեյրոգիտությունների բնագավառում  գիտահանրամատչելի ամփոփ «խրոնիկան»: Իսկ թե ինչ աշխարհայացքային հետևություններ են դրանից բխում և որքանով է այն առնչվում էիզմի ուսմունքի հետ կջանանաք կդիտարկել այս և հաջորդ բաժիններում:                
 09/02.2010թ., Ա. ՎԱՐՊԵՏՅԱՆ              ԷԻԶՄԸ  ԵՎ ՆԵՅՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ                                ( նեյրոկենսաբանություն, նեյրոհոգեբանություն,
        նեյրոփիլիսոփայություն, նեյրոռոբոտիկա, նեյրոպլաստիկա ևն)
         
   
                                            
                                         Ընթացիկ դիտարկումներ
 
                                   Մաս Երրորդ
 
   Այսքանը միայն ընթացիկ ու հպանցիկ դիտարկումներ էին: Այսուհանդերձ ակնհայտ է, որ  նեյրոգիտությունները անհամեմատ ավելի են խորացել, բացել նոր պատուհան դեպի Բանական մարդու ներաշխարհ և հոգևոր Տիեզերք, խոստանում են գիտական հիմունքներով լուսաբանել շատ առեղծվածներ, միաժամանակ գալիս են հիմնականում հաստատելու հին իմաստությունները և առավելաբար հենց էիզմի հիմնադրույթները, ինչպես եղել է ցայսօր գիտական տարբեր բացահայտումների հետ նախորդ բոլոր նման զուգորդումներում: